Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-10

Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

foto
W tym roku kończy się pierwszy, czteroletni okres kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej dla doktorantów, którzy rozpoczęli naukę w nowej formule w r.a. 2019/2020.

Doktoranci obecnego IV roku będą musieli w tym roku akademickim podejść do egzaminu doktorskiego, upewnić się, że zaliczyli wszystkie przedmioty i inne elementy kształcenia wymagane programem kształcenia oraz złożyć rozprawę doktorską.

Aby odpowiedzieć na pojawiąjące się pytania na naszej stronie powstała nowa zakładka dotycząca procedury zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz kwestii związanych z rozprawą doktorskąW szablonach dokumentów na naszej stronie zamieściliśmy również wzory dokumentów związanych z zakończeniem kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Ponieważ kwestie egzaminu doktorskiego, rozprawy doktorskiej, postępowania ws nadania stopnia doktora i obrony doktoratu leżą w gestii Rad poszczególnych Dyscyplin / Dziedzin / Rad Naukowych w instytutach, poprosiliśmy ich przewodniczących o zorganizowanie spotkań informacyjnych na ten temat. Prosimy o cierpliwość. Ewentualne dalsze pytania prosimy kierować bezpośrednio do przewodniczących Rad.

338 wyświetleń