[AKTUALIZACJA 28.08.2023] Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-08-28

[AKTUALIZACJA 28.08.2023] Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

foto
W tym roku kończy się pierwszy, czteroletni okres kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej dla doktorantów, którzy rozpoczęli naukę w nowej formule w r.a. 2019/2020.

Doktoranci obecnego IV roku będą musieli w tym roku akademickim podejść do egzaminu doktorskiego, upewnić się, że zaliczyli wszystkie przedmioty i inne elementy kształcenia wymagane programem kształcenia oraz złożyć rozprawę doktorską.

Aby odpowiedzieć na pojawiąjące się pytania na naszej stronie powstała nowa zakładka dotycząca procedury zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz kwestii związanych z rozprawą doktorskąW szablonach dokumentów na naszej stronie zamieściliśmy również wzory dokumentów związanych z zakończeniem kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Uwaga!
Zgodnie z nowelizacją ustawy PSWiN, wprowadzoną Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1672), która wejdzie w życie 1.10.2023, na mocy art. 13 pkt 14 zmianie ulega brzmienie art. 204 ust. 1 ustawy PSWiN:

Stan prawny obowiązujący do 30.09.2023:
Art. 204. ust. 1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Stan prawny obowiązujący od 1.10.2023:
Art. 204. ust. 1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

Ponieważ kwestie egzaminu doktorskiego, rozprawy doktorskiej, postępowania ws nadania stopnia doktora i obrony doktoratu leżą w gestii Rad poszczególnych Dyscyplin / Dziedzin / Rad Naukowych w instytutach, poprosiliśmy ich przewodniczących o zorganizowanie spotkań informacyjnych na ten temat. Prosimy o cierpliwość. Ewentualne dalsze pytania prosimy kierować bezpośrednio do przewodniczących Rad.

596 wyświetleń