WETI - praktyki | Politechnika Gdańska

Treść strony

WETI - praktyki

Pobierz zasady realizacji praktyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

wymiar praktyk weti (pdf, 335.89kB)

Praktyka zawodowa - doktoranci Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej realizujący prace doktorskie w dyscyplinach prowadzonych przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
- informatyka techniczna i telekomunikacja

- inżynieria biomedyczna

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

  1. Na I roku doktoranci zaczynają praktykę zawodową od semestru I
  2. Na II roku semestralny harmonogram zajęć w ramach praktyki jest dowolny
  3. Rodzaj zajęć określa opiekun doktoranta przed rozpoczęciem roku akademickiego/semestru.
  4. Realizowana praktyka powinna obejmować wszystkie formy kształcenia: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, projekt.

Praktyka zawodowa, mająca formę zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia prowadzonych samodzielnie lub w zespole z innymi nauczycielami

Treści

Kod

Roczny wymiar praktyk Efekty kształcenia (symbol PRK)

a) współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć 

Bierna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla I-II roku)

5OBP

I-II rok-15-30 godz. (wymiar godzinowy zależny od kierownika katedry)

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO

b) prowadzenie zajęć

Czynna praktyka zawodowa (obowiązkowa dla III-IV roku)

5OCzP

III - IV rok-15-60 godz.,(wymiar godzinowy zależny od kierownika katedry)

P8S_WK

P8S_UU

P8S_KO