Partnerstwa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Partnerstwa

partnership

Partnerstwa akademickie PG wspierane w ramach Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza:

NEPTUNIUM Enhancing Baltic Region Research Cooperation

 1. Max Planck Institute for Dynamics and Self-Otganization (Niemcy) i University of Lubeck (Niemcy) – projekt „Mathematical methods in the analysis of cardiovascular and cardiopulmonary” – kierownik projektu prof. dr hab. Grzegorz Graff
 2. Latvia University (Łotwa) – projekt „Optical sensor for rapid detection of inflammatory factors in the body” – kierownik projektu dr hab. inż. Małgorzata Szczerska

SCANDIUM Baltic Region Research Grants

 1.  Aarhus University (Dania) i Tartu University (Estonia) - projekt „Removal of the pharmaceuticals from the aquatic environment by green photocatalysts” – kierownik projektu dr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska
 2. Latvia University (Łotwa) - projekt „Detection of emerging contaminants in the Baltic Sea using optical transparent electrodes in optoelectrochemical systems” – kierownik projektu dr inż. Michał Sobaszek
 3. Riga Technical Univesity (Łotwa) i University of Southern Denmark (Dania) - projekt „Open Innovation Profile for Digital Transformation in Baltic Sea Region (OPENINNPRO) – kierownik projektu dr inż. Marita McPhillips

CURIUM Combating Cronavirus

 1. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Badanie i rozwój nowych technologii do celu monitorowania stanu pacjentów z zakażeniem SARS-Cov2 w warunkach klinicznych i domowych”- kierownik projektu prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, WETI
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Inteligentny wirusobójczy system  UV-C do instalacji w uniwersalnych oprawach kasetonowych” – kierownik projektu dr inż. Wojciech Wojnowski, WCH
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Szybka diagnostyka przesiewowa zakażeń SARS Cov-2 za pomocą badania wydychanego powietrza”- kierownik projektu prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, WETI
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Respirator zapasowy wykonany na przemysłowych podzespołach” - kierownik projektu dr inż.  Piotr Patrosz, WM
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „System termograficzny do automatycznego monitoringu osób z podwyższoną temperaturą ciała”- kierownik projektu dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, WETI
 6. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-Cov-2pro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19” -  kierownik projektu dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, WCH
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny - projekt „Sfunkcjonalizowany czujnik światłowodowy – optyczna metoda wykrywania wirusa SARS Cov-2” -  kierownik projektu dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, WETI