Ogłoszenia | Politechnika Gdańska

Ogłoszenia

 • NEURO

  2021-07-21

  Centrum BioTechMed zaprasza na wykłady neuronaukowe

  Centrum BioTechMed zaprasza na dwa otwarte wykłady neuronaukowe, prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących Politechnikę Gdańską. Transmisja online 29 lipca.  1. "Erring brain" (Błędny mózg) Inwazyjne potencjały EEG w testach poznawczych; świadoma i podświadoma percepcja; déjà vu; elektryczna pobudliwość mózgu i fale mózgowe wysokich...

 • Edu Facilities

  2021-07-09

  Nabór w wniosków programie Gdańsk Tech Core Research Facilities (od 12.07.2021 do 15.09.2021)

  Program Gdańsk Tech Core Research Facilities  stanowi element wspierania realizacji zadań programu IDUB ze środków własnych Uczelni w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanej kluczowej infrastruktury badawczej. Celem Programu jest stworzenie infrastruktury badawczej, zwłaszcza w priorytetowych obszarach badawczych (POB), posiadającej wdrożony sprawny system zarządzania, w...

 • Gdańsk Tech Core Edu Facilities

  2021-07-09

  Nabór w wniosków programie  Gdańsk Tech Core Edu Facilities (od 12.07.2021 do 15.09.2021)

  Program Gdańsk Tech Core Edu Facilities, stanowi element wspierania realizacji zadań programu IDUB ze środków własnych uczelni w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanej i planowanej kluczowej infrastruktury badawczej. Celem Programu jest modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Gdańskiej służącej nowoczesnej edukacji studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,...

 • Scandium

  2021-06-02

  Nabór w programie Scandium Baltic Region Research Grants (od 3.06.2021 do 21.06.2021) 

  Program Scandium stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania II.2.  W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów badań naukowych prowadzonych we współpracy z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego przez młodych naukowców w obszarach zgodnych z...