Ogłoszenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ogłoszenia

 • 2022-12-02

  4. seminarium Centrum Materiałów Przyszłości

  Czwarte seminarium Centrum Materiałów Przyszłości odbędzie się 15 grudnia o godz. 14.15 w Audytorium 1L  WETI B (budynek 42). Prof. Marzena Jamrógiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład pt."Adhesive carrier of a medicinal substance in the form of a patch for the skin and nails – ready for implementation"

 • 2022-12-02

  Nabór wnioksów w III edycji programu Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

  W ramach programu przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności doktorantom prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej. Adresaci stypendium Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać uczestnicy Szkoły Doktorskiej roku drugiego, trzeciego lub czwartego, spełniający warunki minimalne tj:   - dla...

 • 2022-11-24

  Przedłużenie terminu skladania wniosków w programie Radium do 30 listopada 2022

  W ramach Programu RADIUM możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych przez studentów studiów drugiego stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych. Termin naboru przedłużony do 30 listopada 2022 r. Budżet oraz warunki finansowania   Warunkiem uczestnictwa w Programie RADIUM jest wcześniejsze...

 • 2022-11-23

  Tutorial oraz instrukcja wypełniania wniosków w module granty

  Szanowni Państwo,  od roku 2022 nowe nabory w programach Argentum, Aurum, Plutonium oraz Technetium będą prowadzone on-line. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty  Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją oraz tutorialem przygotowania wniosku. Przypominany że, nabór w programach Argentum oraz Aurum trwa do 2...