Ogłoszenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ogłoszenia

 • 2022-06-21

  Przedłużenie naboru wniosków do programu Ventus Hydrogenii Redivivus w obszarze technologii wodorowych

  Szanowni Państwo,  informujemy, że zgodnie z decyzją koordynatora programu VHR termin naboru wniosków dotyczący obszaru technologii wodorowych zostaje przesunięty do 30 września 2022 r.  Termin naboru dla pozostałych obszarów tematycznych pozostaje bez zmian tj. 30 czerwca 2022 r.  Program Ventus Hydrogenii Redivivus,  stanowi element wspierania realizacji zadań...

 • 2022-05-31

  Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2)

  Zapraszamy do składania wniosków w drugiej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych. Celem konkursu jest wsparcie działań nauczycieli akademickich poprzez sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które mają za zadanie wspomagać proces uczenia się studentów i rozwijać kompetencji przyszłości. Program adresowany jest do pracowników dydaktycznych i...

 • 2022-05-26

  Ogłoszenie pierwszego naboru w programie Ventus Hydrogenii Redivivus

  Program Ventus Hydrogenii Redivivus,  stanowi element wspierania realizacji zadań programu IDUB w zakresie działalności badawczo-wdrożeniowej. Celem Programu jest wsparcie badań o charakterze wdrożeniowym prowadzonych na Uczelni w obszarze technologii o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu...

 • 2022-04-27

  Kolejny nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych (28.04 - 20.05.22) i w ramach programu Radium (28.04-17.06.22)

  Programy Indywidualne Studia Badawcze (ISB) oraz Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów). ISB umożliwiają tworzenie...

 • 2022-04-26

  Nieobecność w dniu 2 maja 2022

  Szanowni Państwo,  informujemy, że biuro Zespołu ds. realizacji projektu IDUB dnia 2 maja 2022 będzie nieczynne.

 • 2022-04-14

  Życzenia Wielkanocne

  Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcemy życzyć Państwu rodzinnej, spokojnej atmosfery przy śniadaniu wielkanocnym oraz mokrego dyngusa a także zdrowia i szczęścia przez cały rok.   

 • 2022-04-14

  Przedłużenie terminu nabór w I edycji programu programu Cuprum Supporting Research Team Building in Emerging Areas do 31.05.22

  Informujemy, że nabór wniosków w programie Cuprum Supporting Research Team Building in Emerging Areas został przedłużony do 31.05.22. Celem Programu jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG prowadzących badania w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dziedzinie nauk społecznych, z...

 • 2022-04-01

  Nabór w I edycji programu Cuprum Supporting Research Team Building in Emerging Areas (1.04-13.05.22)

  Celem Programu jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG prowadzących badania w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dziedzinie nauk społecznych, z udziałem naukowców zagranicznych. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów...