Ogłoszenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ogłoszenia

 • 2024-02-22

  [Aktualizacja 22.02.2024] Ogłoszenie wyników Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

  AKTUALIZACJA 22.02.2024   Drodzy Doktoranci, Osoby, które nie otrzymały stypendium Francium, a chcą odwołać się od decyzji Rektora, powinny postępować zgodnie z poniższymi punktami: Przygotuj odwołanie, wyraźnie wskazując uzasadnienie i przekonwertuj je na JEDEN plik pdf wraz ze wszystkimi dodatkowymi materiałami (jeśli są potrzebne). Upewnij się, że plik pdf*...

 • 2024-02-20

  16. Seminarium Centrum Materiałów Przyszłości

  Szesnaste seminarium Centrum Materiałów Przyszłości odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godz. 13.15 w Sali konferencyjnej Budynku Hydromechaniki (budynek 11). Prof. Pasquale Cavaliere z Uniwersytetu Salento (Włochy) wygłosi wykład pt. "How can we decarbonize the steel industry?". Po seminarium zapraszamy na pizzę.

 • 2024-02-20

  17. Seminarium Centrum Materiałów Przyszłości

  Siedemnaste seminarium Centrum Materiałów Przyszłości odbędzie się 4 marca 2024 r. o godz. 14.00 w Audytorium 1L WETI B (budynek 42). Prof. Mohammad Imran Asghar z Uniwersytetu Aalto, Uniwersytetu Tampere i Fińskiej Akademii Nauk (Finlandia) wygłosi wykład pt. "Digital printing of ceramic composite materials for fuel cell application". Po seminarium zapraszamy na pizzę.

 • 2024-02-14

  Wykład dr inż. Marty Wali-Kapicy z WCh PŚ

  W dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 14.15 w Audytorium Chemicznym (100) w Chemii A (budynek 6) odbędzie się spotkanie z cyklu Knowledge Transfer. Wykład pt. "Analiza aktywności materiałów elektrokatalitycznych. Czy więcej zawsze znaczy lepiej?" wygłosi dr inż. Marta Wala-Kapica, asystent na Katedrze Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii Politechniki Śląskiej. Dostęp do...

 • 2024-02-01

  Ogłoszenie wyników VI edycji Radium Learning Through Research Programs

  Czternaście kreatywnych projektów przeznaczonych na wspieranie szczególnie uzdolnionych studentów, angażujących się w działalność badawczą w tematykach związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi otrzymało finansowanie w programie RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS na łączną wartość ponad 328 580 zł. Realizacja projektów umożliwi sfinansowanie kosztów...

 • 2024-02-01

  Ewaluacja śródokresowa IDUB 2023

  Zakończenie ewaluacji śródokresowej programu IDUB W okresie czerwiec - październik b.r. nastąpiła śródokresowa ocena realizacji projektów IDUB, ze środków przyznanych 10 uczelniom będących laureatami pierwszego konkursu IDUB, rozstrzygniętego w 2019 r., tj.: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską,...

 • 2024-01-29

  Realizacja wyjazdów Europium i Americium

  Uwaga Na etapie realizacji przyznanego projektu w  we wniosku na wyjazd - MOJA PG w pozycji CEL WYJAZDU  pracownik powinien napisać: wyjazd w ramach Programu IDUB (Europium/Americium) - nie zależnie od tego, czy jest to już na etapie wnioskowania o zaliczkę, czy to rozliczenie wyjazdu bez zaliczki. Zaliczki za wyjazd wnioskowane i wypłacane są  walucie wystawionej decyzji - czyli w...

 • 2024-01-17

  Wyniki konkursu Aurum Plus

  Uprzejmie informujemy o wynikach konkursu I edycji programu Aurum Plus Supporting International Research Team Building, w której przyznano prawie 150 tys. zł. Przyznane w ramach konkursu środki będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów badań naukowych prowadzonych we współpracy z partnerami z National Taipei University of Technology (NTUT) w obszarach zgodnych z działalnością...