Prof. Julien Kravtchenko | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Julien Kravtchenko

Dyscyplina: matematyka, mechanika, reologia gruntów i skał
Doktor honoris causa PG – 1970 roku
Promotor: prof. zw. mgr inż. Witold Tubielewicz

Urodził się 20 czerwca 1911 r. w Paryżu. Studia wyższe ukończył w 1931 r. na Uniwersytecie Paryskim w Paryżu z zakresu matematyki, gdzie uzyskał stopień doktora w 1941 r. Tytuł profesora otrzymał w 1946 r. W latach 1946–1980 pracował na Uniwersytecie w Grenoble (od 1970 r. Uniwersytet Josepha Fouriera), gdzie pełnił funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki i kierownika laboratorium mechaniki płynów.

Był twórcą nieliniowych metod rozwiązywania równań stanów plastycznych w gruntach, unikalnej metody małego parametru do rozwiązywania stanów plastycznych w gruntach o małym kącie tarcia wewnętrznego. Stworzył szkołę naukową o zasięgu światowym: hydromechaniki i mechaniki ośrodków rozdrobnionych. Jeden z głównych twórców badań naukowych o hydraulice Uniwersytetu Josepha Fouriera w Grenoble.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu mechaniki ogólnej płynów i gruntów, analizy matematycznej w mechanice, w tym książki „Sur le problème de représentation conforme de Helmholtz; théorie des sillages et des proues” wydanej w Paryżu w 1941 roku. Promotor doktorów, m.in. późniejszego profesora, rektora PG - Eugeniusza Dembickiego.

Członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Został wyróżniony 8 grudnia 1970 r. godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej za „pracę naukową i badania naukowe nad nowymi technologiami oraz znaczący wkład w kreowaniu międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej”.

Zmarł w listopadzie 1994 r. w Grenoble.

Bibliografia

  1. Hueckel S., Inżynierskie wspomnienia, Gdańsk 1981
  2. Księga jubileuszowa 50-lecia Wydziału Hydrotechniki 1945–1995, od 15 lutego 1995 r. Wydziału Inżynierii Środowiska, red. A. Tejchman, M.Topolnicki, Gdańsk, maj 1995 r.
  3. Z.Olesiak, Utworzenie i początki działalności Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, w: „Mechanika Teoretyczna i Stosowana”, t.21, z. 4, Warszawa 1983
  4. Politechnika Gdańska.Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Księga jubileuszowa, red. B. Zadroga, Gdańsk 2005
  5. Doktoraty honoris causa Politechniki Gdańskiej, w: Skład osobowy w roku akademickim 1972/73 wg stanu na dzień 1 X 1972, Gdańsk 1972