Dziekani Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (poprzednich kadencji) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dziekani Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (poprzednich kadencji)

Wydział Elektryczny (1945)

prof. nadzw. dr inż. Kazimierz Kopecki 1945 – 1950
prof. nadzw. mgr inż. Łukasz Dorosz 1950 – 1952
doc. mgr inż. Eugeniusz Kenig 1952 – 1958
prof. dr inż. Stanisław Trzetrzewiński 1958 – 1964
doc. mgr inż. Zbigniew Woynarowski 1964 – 1968
doc. dr inż. Jerzy Dziedzic 1968 – 1969
prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Marecki 1969 – 1973
doc. dr inż. Eugeniusz Wasilenko 1973 – 1975
prof. nadzw. mgr inż. Zbigniew Woynarowski 1975 – 1978
prof. zw. dr inż. Tadeusz Lipski 1978 – 1981
prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba 1981 – 1987
doc. dr inż. Ludwik Referowski 1987 – 1993
prof. dr hab. inż. Przemysław Pazdro 1993 – 1999
prof. dr hab. inż. Romuald Szczęsny 1999 – 2000
prof. dr hab. inż. Paweł Zimny, prof. nadzw. PG 2000 – 2005
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. nadzw. PG 2005 – 2012
dr hab. inż. Leon Swędrowski, prof. PG 2012 – 2016
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański 2016 –