Dziekani Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (poprzednich kadencji) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dziekani Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (poprzednich kadencji)

Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej (1945 – 1952)

prof. zw. dr inż. Karol Pomianowski 1945 – 1947
prof. dr hab. inż. Witold Nowacki 1947 – 1949
prof. zw. dr inż. Bogumił Hummel 1949 – 1950
prof. dr inż. Władysław Bogucki 1950 – 1952

Wydział Budownictwa Lądowego (1952 – 1969)

prof. dr inż. Władysław Bogucki 1952 – 1954
z-ca prof. Juliusz Szczygieł 1954 – 1956
z-ca prof. mgr inż. Jerzy Smoleński 1956 – 1958
prof. dr inż. Władysław Bogucki 1958 – 1962
prof. mgr inż. Roman Kazimierczak 1962 – 1966
prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Szulczyński 1966 – 1969

Wydział Budownictwa i Architektury (1969 – 1971)

prof. nadzw. mgr inż. Roman Kazimierczak 1969 – 1971

Instytut Budownictwa Lądowego (1971 – 1975)

prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Szulczyński 1971 – 1973
doc. dr inż. Jerzy Ziółko 1973 – 1975

Wydział Budownictwa Lądowego (1975 – 1999)

prof. zw. dr inż. Juliusz Szczygieł 1975 – 1981
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki 1981 – 1984
prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński 1984 – 1987
doc. dr inż. Czesław Taraszkiewicz 1987 – 1993
prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński, prof. zw. PG 1993 – 1999

Wydział Inżynierii Lądowej (1999 – 2004)

prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, prof. zw. PG 1999 – 2004

Wydział Budownictwa Wodnego (1952 – 1969)

prof. mgr inż. Wacław Balcerski 1952 – 1953
prof. dr Zdzisław Pazdro 1953 – 1954
doc. dr inż. Józef Karwowski 1954 – 1955
prof. mgr inż. Mieczysław Michalski 1955 – 1958
doc. mgr inż. Stanisław Szymborski 1958 – 1962
doc. mgr inż. Władysław Wędziński 1962 – 1964
prof. dr inż. Józef Karwowski 1964 – 1969

Wydziału Budownictwa i Architektury (1969 – 1971)

prof. nadzw. mgr inż. Roman Kazimierczak 1969 – 1971

Instytut Hydrotechniki (1971 – 1982)

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki 1971 – 1975
doc. dr hab. inż. Bohdan Kozerski 1975 – 1978
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Tejchman-Konarzewski 1978 – 1981
doc. dr hab. inż. Bohdan Kozerski 1981 – 1982

Wydział Hydrotechniki (1982 – 1995)

doc. dr hab. inż. Bohdan Kozerski 1982 – 1984
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Tejchman-Konarzewski 1984 – 1990
prof. dr hab. inż. Adam Żurowski 1990 – 1993
dr hab. inż. Michał Topolnicki, prof. nadzw. PG 1993 – 1995

Wydział Inżynierii Środowiska (1995 – 1999)

dr hab. inż. Michał Topolnicki, prof. nadzw. PG 1995 – 1996
dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. nadzw. PG 1996 – 1999

Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (1999 – 2004)

prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG 1999 – 2004

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (2004)

dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. nadzw. PG 2004 – 2008
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG 2008 – 2016
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. nadzw. PG 2016 –