Dziekani Wydziału Mechanicznego (poprzednich kadencji) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dziekani Wydziału Mechanicznego (poprzednich kadencji)

Wydział Mechaniczny (1945 – 1956)

prof. dr inż. Karol Taylor 1945 – 1948
prof. mgr inż. Józef Wysocki 1948 – 1951
prof. mgr inż. Mieczysław Dębicki 1951 – 1954
z-ca prof. mgr inż. Kazimierz Zygmunt 1954 – 1956

Wydział Maszynowy (1956 – 1965)

prof. mgr inż. Henryk Więckiewicz 1956 – 1965

Wydział Budowy Maszyn (1965 – 1991)

prof. mgr inż. Henryk Więckiewicz 1965 – 1969
doc. dr inż. Wiktor Wasiluk 1969 – 1977
doc. dr inż. Zygmunt Wierzchowski 1977 – 1981
doc. dr inż. Wojciech Nowakowski 1981 – 1987
doc. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt 1987 – 1990
doc. dr hab. inż. Andrzej Balawender 1990 – 1991

Wydział Technologii Maszyn (1956 – 1965)

z-ca prof. mgr inż. Stanisław Miłoś 1956 – 1958
prof. dr inż. Mieczysław Janiczek 1958 – 1960
prof. mgr inż. Leon Dreher 1960 – 1964
prof. dr inż. Romuald Dziewanowski 1964 – 1965

Wydział Mechaniczny Technologiczny (1965 – 1990)

prof. dr inż. Romuald Dziewanowski 1965 – 1966
prof. dr inż. Ryszard Siemiński 1966 – 1969
prof. dr inż. Romuald Dziewanowski 1969 – 1975
doc. dr hab. inż. Andrzej Osiecki 1975 – 1977
doc. dr inż. Tadeusz Burkiewicz 1977 – 1978
prof. dr hab. inż. Mieczysław Myśliwiec 1978 – 1984
prof. dr hab. inż. Stanisław Butnicki 1984 – 1987
doc. dr inż. Włodzimierz Przybylski 1987 – 1990

Wydział Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji (1990 – 1991)

doc. dr inż. Włodzimierz Przybylski 1990 – 1991

Wydział Mechaniczny (1992)

prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski 1992  –1993
dr hab. inż. Andrzej Balawender, prof. nadzw. PG 1993 – 1999
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak, prof. zw. PG 1999 – 2002
dr hab. inż. Adam Barylski, prof. nadzw. PG 2002 – 2008
prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG 2008 – 2016
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG 2016 –