Dziekani Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (poprzednich kadencji) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dziekani Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (poprzednich kadencji)

Wydział Budowy Okrętów (1945 – 1968)

prof. zw. dr inż. Aleksander Rylke 1945 – 1950
prof. zw. dr inż. Robert Szewalski 1950 – 1951
prof. zw. dr inż. Aleksander Rylke 1951 – 1952
z-ca prof. mgr inż. Henryk Markiewicz 1952 – 1953
z-ca prof. mgr inż. Jerzy Doerffer 1953 – 1954
z-ca prof. mgr inż. Tadeusz Gerlach 1954 – 1956
prof. nadzw. mgr inż. Aleksander Potyrała 1956 – 1958
prof. nadzw. dr inż. Jerzy Doerffer 1958 – 1964
prof. nadzw. mgr inż. Janusz Staliński 1964 – 1968
doc. mgr inż. Tadeusz Gerlach 1968 – 1969

Instytut Okrętowy (1969 – 1990) — Dyrektorzy Instytutu

prof. zw. dr hab. inż. Lech Kobyliński 1969 – 1975
prof. zw. dr hab. inż. Józef Więckowski 1975 – 1981
doc. dr inż. Józef Burzyński 1981 – 1987
prof. zw. dr hab. inż. Lech Kobyliński 1987 – 1990

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (1990)

prof. zw. dr hab. inż. Lech Kobyliński 1990
prof. zw. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski 1990 – 1996
dr hab. inż. Krzysztof Rosochowicz, prof. nadzw. PG 1996 – 1999
prof. dr hab. inż. Krzysztof Rosochowicz 1999 – 2002
prof. dr hab. inż. Jan Szantyr, prof. zw. PG 2002 – 2005
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG 2005 – 2012
dr hab inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG 2012 – 2016
dr hab inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG 2016 –