Prof. Reinhold Krohn (statyka i budowa mostów) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Reinhold Krohn (statyka i budowa mostów)

Reinhold Krohn

ur. 25.11.1852, zm. 29.6.1932
prof. zwycz. statyki i budowy mostów
rektor od 1.7.1907 do 30.6.1909

Ur. 25.11.1852 w Hamburgu. 1869-1873 studia w dziedzinie inżynierii budownictwa w Karlsruhe. Po praktyce przemysłowej w Hamburgu (1873-1876) 1876 asystent, 1878 docent, 1881 prof. nadzwyczajny na Politechnice Akwizgrańskiej. 1884-1886 praca w USA; 1887-1904 naczelny inżynier, potem kierownik wydziału budowy mostów w Gutehoffnungshütte w Oberhausen. Pod jego kierunkiem powstały mosty łukowe na Renie w Bonn i Düsseldorfie, most Levensauer nad Kanałem Kilońskim oraz na Łabie w Hamburgu. 1904 prof. zwyczajny statyki i budowy mostów na Politechnice Gdańskiej. 1907-1909 rektor tej uczelni. 1906 doktor inzynier honoris causa na Politechnice Akwizgrańskiej. 1927 członek honorowy Niemieckiego Związku Budownictwa Stalowego. Zm. 29.6.1932 w Gdańsku.

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979;

przekład: Marta Szafrańska-Brandt