dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. uczelni

prodziekan A. Szuwarzyński w todze

 

 

Prodziekan ds. organizacji studiów

data urodzenia
1951

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy (1976)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2020),
 • doktor nauk technicznych – Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy (1983)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (1983–2005); starszy wykładowca (2005–2007); docent (2007–2018), adiunkt (2019–2020), profesor uczelni (od 2020),
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (2000–2005),
 • Stocznia Gdańska (1976–1977),
 • Instytut Morski (1977–1983)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. organizacji studiów (od 2020),
 • zastępca kierownika Katedry Zarządzania (od 2013),
 • prodziekan ds. kształcenia (2002–2008),
 • prodziekan ds. kształcenia (1993–1999)

funkcje instytucjonalne

 • przewodniczący Komisji Programowej (2008–2012),
 • członek Senatu Politechniki Gdańskiej (1999–2005),
 • członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia – w trakcie kadencji prodziekana,
 • członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia ustawicznego (2002–2005),
 • przewodniczący Komisji Programowej (2002–2005)

zainteresowania naukowe

 • metody nieparametryczne w ocenie efektywności systemów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego,
 • polityka edukacyjna w kontekście idei uczenia się przez całe życie

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagrody Rektora PG za wyróżniającą działalność dydaktyczną: I stopnia (12), II stopnia (8), III stopnia (2),
 • Nagrody Rektora PG, indywidualna II stopnia, za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej (1998 i 2007),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1996)