dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni

dziekan M. Gawrycka w todze

 

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii

data urodzenia
1969

wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (1993)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2013),
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2000)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii: asystent (1994–2000); adiunkt (2000–2013); profesor nadzwyczajny (2013–2019), profesor PG (od 2019),
 • PWSZ w Elblągu: wykładowca (2010–2012),
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku: wykładowca (2000–2007),
 • Sopocka Szkoła Wyższa: wykładowca (2002–2007),
 • Instytut Usług Marketingowych Gdańsk: asystent (1993–1994)

pozycja akademicka

 • dziekan (od 2020)
 • prodziekan ds. dydaktyki (2012–2020),
 • kierownik studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” (od 2011),
 • kierownik studiów podyplomowych „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2002–2008)

funkcje instytucjonalne

 • ekspert ds. ustawicznego kształcenia (2012),
 • ekspert ds. rynku pracy (2012–2014 przy PBS DGA Sp. z o.o. oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach),
 • ekspert w badaniu „Ocena śródokresowego postępu rzeczowego i systemu wdrażania PO Polska Wschodnia 2014–2020” w imieniu Ministra Inwestycji i Rozwoju (2019),
 • ekspert w warsztacie regionalnym projektu badawczego „Wpływ realizacji NSRO 2007–2013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce” realizowanego przez Evalu Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa (2016),
 • ekspert w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, obszar Zasoby pracy, Marszałek Województwa Pomorskiego (2020)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, LLP-Erasmus Programme, Czechy (luty 2013),
 • Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, Erasmus Programme, Czechy (wrzesień 2015),
 • Erasmus +, Polytechnic of Setubal, Portugalia (marzec 2015).

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma z listy MNiSW (od 2014)

zainteresowania naukowe

 • rynek pracy,
 • zmiany demograficzne i ich wpływ na funkcjonowanie rynku pracy,
 • udział pracy w dochodzie narodowym,
 • substytucja pracy i kapitału

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Medal Edukacji Narodowej (2014),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne: II stopnia (2) i III stopnia (4)