dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk

prodziekan Anna Golijanek-Jędrzejczyk w todze

 

 

Prodziekan ds. kształcenia

data urodzenia
1977

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2001)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2007)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (od 2008),
 • Zespół Szkół Łączności w Gdańsku – nauczyciel przedmiotów teleinformatycznych (2015–2020),
 • Gemalto Sp. z o.o., Tczew – inżynier ds. rozwoju oprogramowania (2006–2008),
 • Politechnika Gdańska – doktorantka (2001–2006)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. kształcenia (od 2020),
 • wydziałowy koordynator programu Erasmus+ (2019–2020)

funkcje instytucjonalne

 • członek Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2016–2020),
 • członek Komisji Konkursowej ds. Adiunktów, Wykładowców i Asystentów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2016–2020),
 • członek Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2012–2016),
 • przedstawiciel doktorantów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (2001–2005) i członkini Rady Wydziału (2001–2004)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek International Society for Condition Monitoring (ISCM) (od 2017),
 • członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 2016),
 • członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2001)

zainteresowania naukowe

 • przepływ masowy cieczy z wykorzystaniem kryzy,
 • przepływy dwufazowe ciecz–gaz,
 • zagadnienia szacowania niepewności pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych mierzonych pośrednio,
 • pomiary temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia