dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni

prodziekan A. Ostojski w todze

 

 

Prodziekan ds. organizacji studiów

data urodzenia
1971

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska (1995)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska (2001)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (2002–2011); docent (2011–2019); profesor uczelni (od 2019) 

pozycja akademicka 

 • prodziekan ds. organizacji studiów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (od 2019),
 • pełnomocnik dziekana WILiŚ ds. kierunku Inżynieria Środowiska (2016–2019),
 • prodziekan ds. studiów WILiŚ (2008–2016), 
 • pełnomocnik dziekana WILiŚ ds. studiów niestacjonarnych (2006–2008)

funkcje instytucjonalne

 • członek Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (od 2012),
 • przewodniczący Komisji Programowe WILiŚ (2008–2016) oraz współprzewodniczący (od 2016), 
 • koordynator WILiŚ projektu POWR.03.05.00-00-Z044/17 Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej,
 • członek Rady Programowej projektu Politechnika Wielu Pokoleń,
 • członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (2008–2016),
 • członek Komisji Programowej WILiŚ (2006–2008),
 • przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej (2007–2009, 2011–2013, 2015/2016),
 • sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej WILiŚ (2005–2007)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • ERASMUS Norwegian University of Life Science in Ås, Department of Plant and Environmental Sciences (2010) 

udział w realizacji projektów badawczych

 • członek zespołu badawczego WILiŚ PG w projekcie badawczym SUWMAB – „Strategies for sustainable communal wastewater management in the Baltic Sea Region (2014–2015),
 • członek zespołu badawczego WILiŚ PG w projekcie badawczym „Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych” PL0271 (2008–2011), 
 • sekretarz oraz kierownik jednego z 4 zadań w ramach projektu badawczego „Nowe metody redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków” PL0085 (2007–2011)

zainteresowania naukowe

 • oczyszczanie ścieków,
 • potencjał energetyczny osadów ściekowych, ich ciepło spalania i wartość opałowa,
 • bilans energetyczny oczyszczalni ścieków, termiczna utylizacja osadów,
 • możliwości techniczne, prawne i ekonomiczne wykorzystania osadów ściekowych, biomasy, odnawialny źródeł energii

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

nagrody i odznaczenia

 • Medal Edukacji Narodowej (2016),
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie FSNT-NOT Mistrz Techniki 2010/2011,
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: II stopnia (1) i III stopnia (1),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (1), III stopnia (3),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia organizacyjne: I stopnia (1), II stopnia (2).