dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska

prodziekan E. Mazurek-Krasodomska w todze

 

 

Prodziekan ds. studenckich

data urodzenia
1973

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (1997),
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny (1998),
 • Studia podyplomowe: Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie finansów prowadzone przez WZiE PG oraz École Supériere de Commerce de Rouen (1999), Matematyka finansowa „Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem” na AGH w Krakowie (2012)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor ekonomii – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2002)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1998–2002); adiunkt (2002–2016); starszy wykładowca (2014–2019), adiunkt (od 2019),
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: adiunkt (2003–2019)
 • Procter&Gamble Operations Polska SA (1996)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania i Ekonomii (od 2020),
 • członek Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2016–2020),
 • członek Senatu Politechniki Gdańskiej (2015–2016, 2018–2020),
 • członek Rady Bibliotecznej Politechniki Gdańskiej (od 2009),
 • prodziekan w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (2005–2006)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (od 2004),
 • członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa O/Gdańsk (od 2006)

zainteresowania naukowe

 • finanse gospodarstw domowych,
 • inwestycje i oszczędności gospodarstw domowych,
 • świadomość finansowa studentów,
 • finanse przedsiębiorstw

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe: II stopnia (1), III stopnia (1),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: II stopnia (1), III stopnia (1)