dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni

prodziekan R. Ossowski w todze

 

 

Prodziekan ds. kształcenia

data urodzenia
1973

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska (1997)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska (2003)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (2003–2018); starszy wykładowca (2018–2019); profesor uczelni (od 2019)

pozycja akademicka 

 • prodziekan ds. kształcenia WILiŚ (od 2019),
 • prodziekan ds. kierunku budownictwo WILiŚ (2016–2019)
 • pełnomocnik dziekana ds. studenckich WILiŚ (2005–2008)

funkcje instytucjonalne

 • sekretarz Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2008)
 • staże zagraniczne i pobyty naukowe
 • INPG Grenoble (1998)

zainteresowania naukowe

 • modelowanie numeryczne gruntów,
 • monitoring wybrzeża klifowego z zastosowaniem mobilnego skaningu laserowego,
 • przyrostowo-nieliniowe prawa konstytutywne: hypoplastyczność i barodezja,
 • kompozyty gruntowe i ich zastosowania,
 • grunty antropogeniczne, „zielona geotechnika”,
 • modelowanie przepływu przez ośrodek gruntowy w warunkach częściowego nasycenia

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Rektora PG za osiągnięcia badawczo-rozwojowe: I stopnia (2018), 
 • Nagroda Rektora PG za osiągnięcia organizacyjne: II stopnia (2018), 
 • Nagroda Rektora PG za osiągnięcia naukowe: III stopnia (2015), 
 • Nagroda Rektora PG za osiągnięcia organizacyjne: II stopnia (2007).

zainteresowania pozanaukowe

 • astronomia i astrofotografia amatorska, 
 • fotografia krajobrazowa i portretowa,
 • hodowca i pasjonat psów rasy biały owczarek szwajcarski