prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

dziekan A. Kot-Wasik w todze

 

 

Dziekan Wydziału Chemicznego

data urodzenia
1964

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (1988)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2014),
 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny (2009), 
 • doktor – Uniwersytet w Ghent (1994)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1995–1996), adiunkt (1996–2009), adiunkt z habilitacją (2009–2012); profesor zwyczajny (od 2014),
 • Uniwersytet w Ghent, Belgia – doktorant (1992–1994)
 • Politechnika Gdańska: starszy referent ds. technicznych (1988–1992)

pozycja akademicka 

 • dziekan Wydziału Chemicznego (od 2019),
 • prodziekan ds. nauki Wydziału Chemicznego (2016–2019),
 • prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego (2012–2016)

funkcje instytucjonalne

 • członek Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN (2012–2015, 2015–2018, 2018–2021), 
 • członek Komisji Śladowej Analizy Organicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN (2007–2012),
 • członek Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (2004–2006) 

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Uniwersytet w Pau, Francja (1999)
 • Uniwersytet w San Sebastian, Hiszpania (1999) 
 • Uniwersytet w Ghent, Belgia (1992–1994)

zainteresowania naukowe

 • opracowywanie nowych metodyk analitycznych,
 • nowoczesne techniki analityczne ze szczególnym uwzględnieniem technik łączonych, a wśród nich na plan pierwszy wysuwa się nowoczesna, ultraszybka wysokosprawna chromatografia cieczowa w połączeniu ze spektrometrią mas, tandemową spektrometrią mas i wysokorozdzielczą spektrometrią mas,
 • przygotowanie próbek ciekłych i stałych do analizy chromatograficznej,
 • kinetyka reakcji degradacji zanieczyszczeń środowiska wodnego oraz identyfikacja produktów degradacji organicznych zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości farmaceutyków,
 • identyfikacja produktów powstających podczas stosowania e-papierosów,
 • analiza biomarkerów,
 • lipidomika i metabolomika

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2007)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004)
 • Nagroda Królewskiej Akademii Nauk, Bruksela, Belgia (1995)
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1995)
 • Nagroda Techno-Service (1988)
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe, badawcze i dydaktyczne (I, II i III stopnia)  

zainteresowania pozanaukowe

hodowla roślin, gra na pianinie, książki