Terminy posiedzeń | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej w kadencji 2021-2024

Rok 2024

  • 25 stycznia
  • 23 lutego
  • 24 kwietnia

Rok 2023

  • 17 stycznia
  • 29 marca
  • 27 czerwca
  • 21 września
  • 23 listopada

Rok 2022

Rok 2021