Pion umiędzynarodowienia i innowacji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pion umiędzynarodowienia i innowacji

Sekretariat prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji

mgr Katarzyna Sabela
specjalista - asystentka prorektora
Gmach Główny, pok. 266
prorew@pg.edu.pl
tel. 58 347 22 80
Konto EZD: Sekretariat Prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji (RI)