Zespół Rzeczników Patentowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zespół Rzeczników Patentowych

Główne zadania zespołu to m. in.: 

  • obsługa prawna w zakresie stosowania prawa własności przemysłowej, w zakresie ochrony własności przemysłowej powstałej w uczelni
  • prowadzenie centralnych rejestrów zgłoszeń projektów wynalazczych, znaków towarowych i rozwiązań innowacyjnych przeznaczonych do komercjalizacji (know-how),
  • wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem w mocy praw wyłącznych posiadanych przez uczelnię
  • udzielanie porad twórcom – pracownikom, studentom uczelni, w zakresie zagadnień związanych z ochroną własności przemysłowej oraz procedur dotyczących postępowania zgłoszeniowego w PG
  • organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony własności przemysłowej
  • doradztwo w zakresie komercjalizacji prac badawczych i naukowych stanowiących własność uczelni
  • świadczenie usług w zakresie informacji patentowej, gromadzenie informacji patentowej, badanie stanu techniki dla projektów realizowanych w uczelni oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Dokumenty do pobrania

Zgłaszanie rozwiązania w PG - instrukcja

Wspieranie Innowacji PATLIB

Dane adresowe:

Zespół Rzeczników Patentowych
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk
tel.: +48 58 348 61 38
fax: + 48 58 347 21 90
e-mail: zrp@pg.edu.pl