Terminy posiedzeń | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminy posiedzeń

Planowane posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2023/2024

Rok 2023

20 września
18 października
22 listopada
13 grudnia

Rok 2024

17 stycznia
21 lutego
20 marca
17 kwietnia
22 maja
19 czerwca
10 lipca

Senaty uroczyste

2 października 2023 – Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023
6 grudnia 2023 – Uroczyste posiedzenie senatu – wręczenie nagród Rektora PG
28 lutego 2024 – Promocje akademickie