Terminy posiedzeń | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminy posiedzeń

22 września
20 października
24 listopada
15 grudnia
19 stycznia
16 lutego
16 marca
20 kwietnia
18 maja
15 czerwca
6 lipca

1 października – Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022
1 grudnia – Uroczyste posiedzenie senatu – wręczenie nagród Rektora PG
30 marca – Święto PG