Centra Badawcze | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centra Badawcze

Centra badawcze

Politechnika Gdańska zajęła drugie miejsce w kraju i została najwyżej sklasyfikowana wśród uczelni technicznych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było wyłonienie i wsparcie 10 najlepszych uczelni, które staną się ośrodkami badawczymi i będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie. 

Na uczelni zostały utworzone cztery centra badawcze: Centrum BioTechMedCentrum EkoTechCentrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum Materiałów Przyszłości. Łączą one umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów, co z kolei ma się przełożyć na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii, bioinżynierii, technologii proekologicznych, technologii cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie. 

Poprzez utworzenie centrów, Politechnika Gdańska może w jeszcze większym stopniu stawiać nacisk na rozwój w najbardziej obiecujących kierunkach badań naukowych, a także wdrażać innowacyjne, nowoczesne rozwiązania w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.