Centra badawcze

Politechnika Gdańska zajęła drugie miejsce w kraju i została najwyżej sklasyfikowana wśród uczelni technicznych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było wyłonienie i wsparcie 10 najlepszych uczelni, które staną się ośrodkami badawczymi i będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie. 

Dzięki programowi „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Gdańskiej zostały utworzone cztery centra naukowe: Centrum BioTechMedCentrum EkoTechCentrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum Materiałów Przyszłości.

Politechnika Gdańska, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, powołała także dwa ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawczo-wdrożeniowe: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych.