Centrum Wolontariatu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum Wolontariatu

wolontariat

Centrum Wolontariatu powstało, aby upowszechniać ideę wolontariatu w społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy przekonani, że dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomagając innym możemy przyczynić się do trwałych zmian społecznych, promowania postaw otwartości i tolerancji.

Nasze działania mają na celu:

  • zwiększanie aktywności społecznej studentów i pracowników,
  • inicjowanie i wspieranie różnych form działań wolontariackich w społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc potrzebującym, w szczególności w ramach wolontariatu edukacyjnego.

Dołącz do Centrum Wolontariatu PG!