Samorząd Studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Samorząd Studentów

SSPG

Samorząd studencki tworzą WSZYSCY studenci naszej uczelni - zarówno studenci I, jak i II stopnia, studenci stacjonarni oraz niestacjonarni!

Jako samorząd jesteśmy jedynym ustawowym reprezentantem ogółu studentów na PG, a nasze istnienie wpisane jest w Ustawę "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"!

Co jeszcze robimy?

 • Zarządzamy środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność studencką.
 • Promujemy wydarzenia kulturalne i takie, które przekazują wartości kultury studenckiej.
 • Współpracujemy z Władzami, aby nasza nauka była na wysokim poziomie.
 • Zapewniamy płynność i prawidłowe funkcjonowanie pomocy socjalnej. 
 • Dbamy o wizerunek studenta w oczach nauczycieli akademickich, pracowników PG, czy mieszkańców Trójmiasta.
 • Współpracujemy z organizacjami studenckimi działającymi na PG.

I wiele, wiele więcej. Jesteśmy najstarszym samorządem studenckim w całej Polsce!

Nasza organizacja składa się z komisji:

 • Komisja Mediów i Promocji, odpowiedzialna za wizerunek, komunikaty i prowadząca media społecznościowe Samorządu,
 • Komisji Kultury i Sportu, realizującej wydarzenia kulturalne i sportowe,
 • Komisja Przedsiębiorczości, współpracująca z firmami zewnętrznymi,
 • Komisja Rozwoju Struktury Informatycznej, zarządzająca zapleczem technicznym,
 • Komisja Umiędzynarodowienia, składająca się ze studentów zagranicznych, rozwijająca kwestie międzynarodowe.

Dzięki pracy w Komisjach nasi samorządowcy rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności, których nie nauczyliby się na studiach.

Na każdym z Wydziałów funkcjonuje także wydziałowy oddział SSPG - Wydziałowa Rada Studentów, mająca na celu przede wszystkim dbanie o interesy studentów danego wydziału przed Władzami.

W ciągu roku organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń. m.in koncerty, imprezy tematyczne, kampanie promujące aktywność studencką, organizujemy szkolenia i warsztaty, konferencje tematyczne oraz działamy na arenie ogólnopolskiej, mając swoich reprezentantów w Forum Uczelni Technicznych, czy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma na co czekać, korzystaj na studiach ze wszystkiego co najlepsze! Samorząd to idealne miejsce na rozwój, nawiązywanie nowych przyjaźni, budowanie kultury studenckiej  i poznanie funkcjonowania naszej Uczelni!

Zobacz nasze największe eventy:

Adapciak

Zobacz jak bawimy się na obozie integracyjnym dla nowoprzyjętych studentów 

Technikalia

Niesamowite święto studentów Politechniki Gdańskiej 

Juwenalia

Festiwal muzyki organizowany przez wszystkie Gdańskie uczelnie publiczne!