Eti1

Na WFTiMS prężnie działa Wydziałowa Rada Studencka, udowadniając, że studia to znacznie więcej niż nauka i zajęcia. Rada zajmuje się reprezentacją studentów, wsparciem w rozwiązywaniu problemów, ale również organizacja wydarzeń i imprez studenckich. 

Dla studentów szukających dalszego rozwoju naukowego Wydziału umożliwia uczestnictwo w aż pięciu kołach naukowych, tj. Astrofizycznym Kole Naukowym, Kole Nauki o Materiałach, Kole Naukowym Studentów fizyki, Kole Naukowym Studentów Politechniki Gdańskiej BioPhoton oraz Naukowym Kole Matematyki. 

Sprawdź ofertę naszych kół naukowych