Koła naukowe zapraszają wszystkich studentów, którzy chcą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania. Uczestnictwo w kole naukowym to szansa na poznanie osób o podobnych pasjach i realizowanie ciekawych projektów naukowych.

Chcesz założyć nowe koło naukowe? Zapoznaj się z obowiązującą procedurą rejestracji.

procedura rejestracji koła naukowego

Wykaz kół naukowych

Dokumenty

Granty

Konkursy

Bałtycki Festiwal Nauki

FOKA - Forum Organizacji i Kół Akademickich