inzynier budownictwa

Wybierając kierunek budownictwo nie tylko pozyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji lądowych i wodnych, mostów, tuneli, dróg i autostrad, dróg szynowych, jak również zarządzania i kierowania procesami inwestycyjnymi.

Dzięki jednemu z najbogatszych programów studiów w Polsce uzyskasz podstawy do twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Argumenty za:

  • zarówno w Polsce jak i w UE zapotrzebowanie na kadrę budowlaną cały czas utrzymuje wysoki poziom
  • po studiach można się starać o uprawnienia budowlane
  • możliwość semestralnych wyjazdów do krajów UE
  • co roku znajdujemy się w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektywy”

Perspektywy zatrudnienia:

  • biura konstrukcyjno-projektowe
  • wykonawstwo i nadzór budowlany
  • kosztorysowanie robót
  • przemysł materiałów budowlanych
  • placówki naukowo-badawcze i oświatowe
  • jednostki administracji architektoniczno-budowlanej