Wydawnictwo PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydawnictwo PG

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej ma długoletnią tradycję – zostało założone w 1954 roku. Podstawą oferty Wydawnictwa PG są monografie naukowe oraz podręczniki i skrypty, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy Politechniki Gdańskiej. Tematyka książek obejmuje:

  • nauki ścisłe: chemię, matematykę i techniczne: architekturę i urbanistykę, budownictwo lądowe i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę i in. oraz
  • humanistyczne i ekonomiczno-społeczne: języki obce, ekonomię, zarządzanie oraz historię i filozofię.

Oferta tytułowa Wydawnictwa PG