Informacje dla autorów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje dla autorów

Materiały należy składać w Wydawnictwie PG (Aleja Zwycięstwa 25, budynek nr 25 na mapie kampusu, I p., pok. 105) w postaci jednostronnego, nieoprawionego wydruku z nadaną ciągłą numeracją stron, wraz z wersją elektroniczną (DOC lub DOCX):

  • prace dydaktyczne – wydruk w 1 egz.;
  • prace naukowe – wydruk w 2 egz.

Ponadto autor powinien dostarczyć skierowanie do wydania pracy w Wydawnictwie PG podpisane przez redaktora działowego (w przypadku rozpraw habilitacyjnych) lub przez dziekana (w przypadku pozostałych prac). Skierowanie powinno zawierać:

  • propozycję kandydatur recenzentów wraz z afiliacją (2 recenzentów – samodzielnych pracowników naukowych w przypadku pracy naukowej, 1 recenzent w przypadku pracy dydaktycznej);
  • informację o wysokości nakładu.

Zgodnie z zapisem umowy autorskiej autor zapewnia Wydawcę, że utwór (tekst i materiał graficzny) jest wynikiem jego twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Autor zobowiązany jest uzyskać wszelkie konieczne zgody na wykorzystanie w publikacji wykresów, rysunków, zdjęć autorstwa osób trzecich.