Dziekan WILiŚ członkinią Rady Naukowej GDDKiA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-23

Dziekan WILiŚ członkinią Rady Naukowej GDDKiA

Na zdjęciu prof. Joanna Żukowska
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, została powołana do grona ekspertów Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

Prof. Joanna Żukowska dołączyła do grona naukowców doradzających Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie zadań i wyzwań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg krajowych w Polsce.

Rada Naukowa przy GDDKiA stanowi stały zespół opiniodawczy, którego celem jest doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora, w tym przede wszystkim: wydawanie opinii w zakresie związanym z planowaniem rozwoju sieci dróg krajowych; opiniowanie i doradztwo w sprawach związanych ze zmianą przepisów i wymagań technicznych, instrukcji i innych aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora oraz opiniowanie zagadnień przez niego określonych.

W skład Rady, oprócz reprezentujących Politechnikę Gdańską: prof. Joanny Żukowskiej oraz dr. hab. inż. Kazimierza Jamroza z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej WILiŚ, wchodzą: dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (zastępca przewodniczącego), dr hab., inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, prof. dr hab. inż. Jan Deja, prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk.

697 wyświetleń