Konkursy na najlepszą pracę magisterską i licencjacką | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-10

Konkursy na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

Grafika dotycząca konkursu prac magisterskich
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w corocznych konkursach prac magisterskich i licencjackich. Bieżąca edycja trwa od października 2020 r. do marca 2021 r. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją promotora przewidziano do 31 grudnia 2020 r.

Celem konkursów jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego i promowanie szczególnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propagowanie wiedzy ekonomicznej i działalności PTE wśród młodzieży akademickiej. 

Do konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim i angielskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego, wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja konkursów. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją promotora możliwe jest od października do końca grudnia 2020 r.

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia kapituła konkursowa, w skład której wchodzą prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców. Zostaną wybrane te, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.  Obrady kapituły odbędą się w lutym 2021r., a w marcu, na posiedzeniu Zarządu PTE Oddział w Gdańsku, nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów.

Główną nagrodą w Konkursie Prac Magisterskich jest Nagroda im. Profesora Lucjana Hofmana, wieloletniego prezesa PTE w Gdańsku, ekonomisty o niekonwencjonalnej osobowości, a w Konkursie Prac Licencjackich – Nagroda im. Profesora Witolda Andruszkiewicza, prezesa PTE - specjalisty w zakresie transportu, zaangażowanego w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Prace należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, z pisemną rekomendacją promotora oraz danymi kontaktowymi (e-mail, telefon) autora na adres: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku
Armii Krajowej 116/11
81-824 Sopot

z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Konkurs Prac Licencjackich.

W razie pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się  z biurem PTE Oddział w Gdańsku

Więcej informacji 

1427 wyświetleń