Naukowiec nagrodzony za badania nad wytrzymałością materiałów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-20

Naukowiec nagrodzony za badania nad wytrzymałością materiałów

Na zdjęciu naukowiec w laboratorium. W rękach trzyma kość i urządzenie
Na zdjęciu dr inż. Krzysztof Żerdzicki z modelem kości udowej służącej do badań. Fot. Krzysztof Krzempek
Dr inż. Krzysztof Żerdzicki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska, która po raz 45. została przyznana młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe. Obecnie naukowiec zajmuje się przede wszystkim eksperymentalną mechaniką złamań kości udowej.

Dr inż. Krzysztof Żerdzicki znalazł się w gronie pięciu nagrodzonych naukowców z Pomorza. Został nagrodzony w dziedzinie nauk technicznych za cykl artykułów z zakresu identyfikacji parametrów wytrzymałościowych materiałów kompozytowych.

Laureat nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska w 2015 roku otrzymał stopień doktora w dwóch dyscyplinach naukowych: budownictwie na Politechnice Gdańskiej oraz mechanice na Uniwersytecie Orleańskim we Francji. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Mechaniki Budowli. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTiS) oraz European Society of Biomechanics (ESB). Jego główne zainteresowania naukowe oscylują wokół badań doświadczalnych w mechanice materiałów i biomechanice.

Naukowiec prowadzi badania laboratoryjne starzenia się poliestrowych tkanin technicznych powlekanych PCV. Katedra Mechaniki Budowli pozyskała materiał z przebudowywanej w latach 2009-2011 Opery Leśnej w Sopocie, co pozwoliło na realizację badań dla materiału używanego przez ok. 20 lat w rzeczywistej konstrukcji dachu oraz dla identycznego, jednak niezużytego materiału, celem określenia wpływu czasu, warunków klimatycznych oraz obciążenia użytkowego na parametry wytrzymałościowe tkaniny technicznej. Na podstawie tych badań naukowiec, w 2015 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Durability evaluation of textile hanging roof materials” za co otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej w roku 2016.

Obecnie w pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim eksperymentalną mechaniką złamań kości udowej.

– Złamania kości udowej są bardzo powszechnym schorzeniem zwłaszcza osób starszych, u których występuje osteoporoza – tłumaczy dr Żerdzicki – odpowiednie zespolenie złamania pozwala na skuteczniejszą regenerację kości i szybszy powrót do sprawności. W pracy ortopedów potrzebna jest niezwykła precyzja, ale również odpowiednie materiały, które są używane przy różnego rodzaju zespoleniach złamań. 

Naukowiec przeprowadza m.in. cykliczne badania zespoleń przezkrętarzowych złamań kości udowej wykonanych z użyciem różnych typów implantów: DHS, krótkich gwoździ w wariancie statycznym i dynamicznym oraz gwoździ długich. Do badań wykorzystywane są sztuczne modele kości, wykonane z kompozytu o właściwościach mechanicznych, które odpowiadają kościom ludzkim zniszczonym osteoporozą. Badania określają m.in. schemat zniszczenia oraz sztywność różnego rodzaju zespoleń.

Drugie zainteresowanie badawcze obejmuje badania doświadczalne ścian kości oczodołu ludzkiego w celu identyfikacji ich parametrów wytrzymałościowych, które służą następnie w symulacjach numerycznych złamań okolic oczodołu typu blow-out. Wszystkie prace badawcze odbywają się w ścisłej współpracy z lekarzami - specjalistami w zakresie ortopedii i laryngologii, z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

999 wyświetleń