Nowy rok, nowe wyzwania. "Gdańsk wiodącym ośrodkiem akademickim w Polsce" | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-02

Nowy rok, nowe wyzwania. "Gdańsk wiodącym ośrodkiem akademickim w Polsce"

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
Otwarte Posiedzenie Senatu. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
– Inaugurujemy dziś nowy rok akademicki. Jest mi niezmiernie miło powitać was w dobrym zdrowiu, gotowych do pracy i do nauki, pomimo niecodziennych okoliczności, w jakich się spotykamy – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, otwierając uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu.

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki, w związku z sytuacją epidemiczną, odbyła się w tym roku w sposób hybrydowy. Ograniczona została lista bezpośrednich uczestników Otwartego Posiedzenia Senatu, natomiast wszyscy chętni mogli wziąć udział w uroczystości dzięki transmisji online.

Podczas przemówienia inauguracyjnego prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, omówił m.in. największe osiągnięcia uczelni w minionym roku w kontekście uzyskania statusu uczelni badawczej, opowiedział o planowanych inwestycjach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed Politechniką w najbliższym czasie.

– Nasz cel jest jasny: Gdańsk i Pomorze mają być wiodącym regionem i ośrodkiem akademickim w Polsce, rozpoznawalnym zarówno w Europie, jak i na świecie. Takim, który będzie przyciągać do Gdańska coraz lepszych maturzystów i naukowców, a także kształcić świetnie przygotowane kadry, które pomogą w rozwoju lokalnego biznesu i przemysłu –podkreślał rektor – Praca na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego jest dla naszej uczelni priorytetowa, będziemy więc podążać w kierunku jeszcze lepszego dopasowania naszych działań do wymogów rynkowych, zarówno w aspekcie dydaktyki i kształcenia, jak również projektów badawczych i komercjalizacji badań naszych naukowców.

Na zakończenie przemówienia Rektor mówił o organizacji nauki i funkcjonowaniu uczelni w czasie pandemii:

– Proces kształcenia w tym roku z pewnością będzie się znacząco różnić od tego znanego nam z lat ubiegłych, ale pragnę was uspokoić, że jako uczelnia dochowamy wszelkich starań w celu zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków do pracy i nauki.

Wręczenie odznaczeń za zasługi

W kolejnej części uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w pracy naukowej i działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego został uhonorowany prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2008-2016.

Dr inż. Tadeusz Jerzy Szymański, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji dokonał Michał Bąkowski, wicewojewoda pomorski.

Złoty medal za zasługi dla Politechniki Gdańskiej otrzymał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie – mówił marszałek. – Motywuje mnie ono, by współreżyserować wizję, którą w swoim przemówieniu inauguracyjnym przedstawił prof. Krzysztof Wilde, a która zakłada, że województwo pomorskie stanie się liderem w kreowaniu nauki i pracy badawczej.

Osobowość roku 2020

Po raz pierwszy został też wręczony Tytuł „Osobowość Roku Politechniki Gdańskiej 2020”, którym został uhonorowany prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI. Wyróżnienie przyznano w uznaniu szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju, promocji nauki i technologii, za wybitny i niekwestionowany dorobek naukowy w dziedzinie technologii multimedialnych połączony z udokumentowaną działalnością w zakresie komercjalizacji tego dorobku naukowego, przynoszącej wymierne i znaczące efekty na polu gospodarczym, a także aktywności dydaktycznej służącej społeczeństwu”.

– Traktuję to wyróżnienie jako duże zobowiązanie – mówił prof. Andrzej Czyżewski odbierając nagrodę. – Zawsze staram się sprzyjać rozwojowi sztuki inżynierskiej i zachęcać do współpracy. Chciałbym nadal służyć temu, by studenci, przychodzący do nas z pasją inżynierską znaleźli na Politechnice odpowiedź na tę pasję, a pomorscy przedsiębiorcy technologie do wdrożenia.

Po wręczeniu odznaczeń słowo skierowane do wspólnoty akademickiej w krótkich nagraniach filmowych przekazali Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska.

Nagroda dla najlepszego studenta

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja wystąpień inauguracyjnych dziekanów, po których nastąpiła immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożyli najlepsi nowoprzyjęci przedstawiciele wszystkich dziewięciu wydziałów. Wręczono również nagrodę dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej, którą otrzymał inż. Bartłomiej Borzyszkowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Na zakończenie odbył się wykład pt. „Jak COVID-19 wpływa na badania naukowe”, wygłoszony przez profesora Grzegorza Węgrzyna z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej i członka korespondenta PAN. Profesor wyjaśniał zarówno genezę nazewnictwa wirusa, jak i jego drogę od nosicieli zwierzęcych do pandemii wśród ludzi. Nakreślił również jak szybko i intensywnie naukowcy na całym świecie pracują w zakresie badań nad wirusem.

– Codziennie pojawia się około 170 publikacji dziennie na temat Covid 19 – mówił profesor Grzegorz Węgrzyn. – Ta szybkość może jednak prowadzić do poluźnienia standardów i zbyt szybkiego wprowadzenia potencjalnego leku na rynek. Musimy być bardzo ostrożni w badaniu i wprowadzaniu leków na tego wirusa, mimo ogromnej presji.  

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Zapis transmisji na żywo

1589 wyświetleń