Żółta strefa w Gdańsku obowiązuje do 16 października włącznie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-09

Żółta strefa w Gdańsku obowiązuje do 16 października włącznie

zdjęcie gmachu Politechniki Gdańskiej z lotu ptaka w jesiennej scenerii
Aktualnie wszystkie miasta i powiaty w Polsce znajdują się w tzw. żółtej strefie, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od soboty, 17 października Gdańsk i całe Trójmiasto znajdą się w strefie czerwonej. Komunikat władz uczelni o organizacji pracy i studiów pojawi się w piątek, w godzinach popołudniowych. 

Wprowadzenie tzw. żółtej strefy na terenie całego kraju niesie za sobą szereg obostrzeń, których należy przestrzegać w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wytyczne dotyczą głównie takich obszarów, jak przestrzeń publiczna, transport, gastronomia, handel i usługi, organizacja dużych wydarzeń, etc. - nie ma dodatkowych reguł funkcjonowania nakładanych na uczelnie wyższe.

W trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników PG, władze uczelni apelują o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących wszystkie osoby przebywające na obszarze objętym tzw. żółtą strefą – zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią. O powadze sytuacji świadczy fakt, że Gdańsk był bardzo blisko znalezienia się w strefie czerwonej, w której z kolei nadal pozostaje Sopot.

W ostatnich 14 dniach (od 25 września do 8 października) odnotowano:
- 572 przypadki zakażeń w Gdańsku
- 273 w Gdyni
- 54 w Sopocie

Najważniejsze obostrzenia i wytyczne obowiązujące w żółtej strefie (obowiązują od soboty 10 października), których należy bezwzględnie przestrzegać również na terenie kampusu i innych obiektów PG:

- obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach i na zewnątrz: zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej (a zatem również na terenie kampusu PG i wewnątrz budynków). Maseczek nie muszą nosić wyłącznie osoby posiadające przy sobie zaświadczenie lekarskie,

- konieczność zachowania dystansu społecznego, regularne dezynfekowanie rąk,

- ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w lokalach gastronomicznych (1 osoba na 4 m kw. w obydwu strefach),

- ograniczenia przy organizacji konferencji (również naukowych), targów i kongresów - maks. 1 os. na 2,5 m kw. w strefie żółtej (w czerwonej - zakaz),

- zakaz udostępniania lokali na imprezy i dyskoteki przez właścicieli miejsc, które nie mają na to zezwoleń,

- wydarzenia sportowe i kulturalne: strefa żółta - 25 proc. widowni; strefa czerwona - bez publiczności

Dodatkowo, decyzją władz uczelni wstrzymane do odwołania zostały również odwiedziny gości zewnętrznych w akademikach Politechniki Gdańskiej.

Jednocześnie władze przypominają stałym mieszkańcom domów studenckich PG o konieczności zachowania zasad reżimu sanitarnego w miejscu zamieszkania.

Pełen wykaz zasad dla osób przebywających w strefie czerwonej znajduje się stronie rządowej.

Ponadto, osobom przebywającym na co dzień na terenie uczelni władze PG przypominają o obowiązujących zasadach jej funkcjonowania w czasie pandemii.

Bieżące informacje na temat sytuacji epidemicznej i zasad funkcjonowania Politechniki Gdańskiej można znaleźć na stronie: www.pg.edu.pl/koronawirus

5388 wyświetleń