Ewaluacja działalności publikacyjnej pracowników PG za lata 2017-2020 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-12-02

Ewaluacja działalności publikacyjnej pracowników PG za lata 2017-2020

Widok gmachu głównego
Przeprowadzona w ostatnich tygodniach analiza efektywności publikacyjnej Uczelni w ostatnich czterech latach wskazuje, że osiągnięcie przez Politechnikę Gdańską zadowalającego, ostatecznego wyniku efektywności publikacyjnej będzie wymagać zintensyfikowania działań pracowników naukowych w tym obszarze.

Analizę przeprowadzono w ujęciu za dwa okresy: lata 2017-2018 oraz 2019-2020. Wynika z niej, że aktualny poziom wypełnienia slotów publikacyjnych przez pracowników jest niewystarczający. W kolejnych miesiącach podjęte zostaną dodatkowe działania mające na celu poprawę tego wskaźnika, tak żeby ostateczny wynik był satysfakcjonujący. 

W obrębie uczelni występują jednak również takie katedry, których pracownicy już teraz spełniają wymóg odpowiednio wysokiego poziomu wypełnienia slotów. Na poniższym wykresie znalazł się wykaz 20 najlepszych katedr Uczelni. Z kolei statystyki innych katedr oraz wykaz pracowników, którzy w ostatnich dwóch latach wykazali się najwyższą aktywnością na poszczególnych wydziałach można znaleźć tutaj.

Władze Politechniki Gdańskiej gratulują pracownikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Państwa działalność w tym obszarze ma ogromne znaczenie w budowaniu wizerunku  Politechniki Gdańskiej jako silnego ośrodka naukowego w kraju i na świecie. Życzymy dalszych, tak owocnych efektów.

Katedry TOP 20 w latach 2019-2020 (normalizacja względem najwyższej (Pu) per slot za publikacje w ramach limitu slotów)

Katedry TOP20

Jak obliczono średnią wartość punktową wypełnienia slotu (Pś) per slot za publikacje mieszczące się w ramach limitu slotów pracowników?

WZÓR

Pś=NP/NS

gdzie:

NP - liczba punktów za publikacje w ramach limitu slotów

NS - liczba slotów publikacyjnych do wypełnienia przez osobę, która złożyła oświadczenie o zaliczeniu do N w ramach dyscyplin ewaluowanych.

PRZYKŁAD

Jeżeli liczba slotów NS=2,40 (ponieważ pracownik w ewaluowanym okresie zatrudniony był na cały etat na stanowisku badawczo-dydaktycznym przez okres pełnych 3 lat i w oświadczeniu o zaliczeniu do liczby N wskazał jedną dyscyplinę), a liczba punktów za publikacje mieszczące się w ramach limitu slotów autora NP=340 pkt (gdyż pracownik w okresie zaliczenia do N, był jedynym autorem publikacji za 200 pkt oraz współautorem dwóch publikacji, po 140 pkt każda, gdzie dwóch autorów reprezentujących tę samą dyscyplinę, pochodziło z PG), to Pś=340/2,40=141,67 pkt.

1891 wyświetleń