Przejdź do treści

Nowa przewodnicząca i nowy zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-01-04

Nowa przewodnicząca i nowy zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

Logo SSPG
Podczas zakończonych tuż przed świąteczną przerwą dwóch posiedzeń Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej społeczność studencka PG wybrała swoich przedstawicieli na nową, roczną kadencję zarządu Samorządu Studentów PG oraz do poszczególnych organów uczelni.

Nową przewodniczącą SSPG na rok 2021 została Karolina Matuszewska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, która zastąpiła na tym stanowisku Jakuba Brzoskę, pełniącego tę funkcję przez dwie poprzednie kadencje.

Karolina Matuszewska jest studentką kierunku Zarządzanie inżynierskie (specjalność: Zarządzanie technologiami informatycznymi), a po zakończeniu studiów na PG planuje pracować na stanowisku project managerki w branży IT. Posiada duże doświadczenie w pracy na rzecz społeczności studenckiej PG: w latach 2017-2019 aktywnie pracowała w Wydziałowej Radzie Studentów ZiE, a przez ostatnie dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego SSPG ds. Finansowo-Gospodarczych. Od 2019 r. była też senatorką PG i brała udział w posiedzeniach senatu uczelni, a teraz - z racji objęcia nowej funkcji - będzie zasiadać w Radzie Uczelni PG.

– Bardzo się cieszę, że Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej obdarzył mnie zaufaniem i wybrał na stanowisko Przewodniczącej SSPG – mówi Karolina Matuszewska. – Działalność samorządowa to świetna okazja do rozwoju dla naszych działaczy, a także wspierania rozwoju kół naukowych, czy organizacji studenckich. Chciałabym, żeby hasłem, wokół którego skupią się nasze działania w kadencji 2021, był przede wszystkim rozwój. Chcemy rozszerzyć nasze działania i m.in. dofinansowywać aktywność naukową studentów niezrzeszonych w kołach, a także zaoferować wszystkim chętnym studentom możliwość podnoszenia kompetencji miękkich poprzez organizację szkoleń. Jestem pełna optymizmu i zmotywowana do pracy na rzecz naszej społeczności akademickiej – dodaje nowa przewodnicząca SSPG.

Parlament Studentów PG wybrał również zastępców Przewodniczącej oraz swoich delegatów do poszczególnych organów uczelni. W zarządzie SSPG na kadencję 2021 znaleźli się:

  • Zastępczyni ds. Finansowo-Gospodarczych - Agnieszka Skotnicka
  • Zastępczyni ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia - Natalia Dynderz
  • Zastępczyni ds. Socjalnych - Justyna Jodłowska
  • Zastępca ds. Mediów i Promocji - Jakub Persjanow
  • Zastępca ds. Kultury i Sportu - Kacper Szumiński
  • Zastępca ds. Przedsiębiorczości - Michał Żmudowski
  • Zastępczyni ds. Struktury Wewnętrznej i Organizacji - Roksana Gostomska
  • Zastępca ds. Rozwoju Struktury Informatycznej - Krystian Bojeczko
  • Zastępca ds. Umiędzynarodowienia i Nauki - Szymon Krawczuk
  • Rzeczniczka Praw Studenta - Wiktoria Dudek

Ponadto, w Prezydium Parlamentu Studentów znaleźli się: Patrycja Lewandowska, Anna Suchecka, Aleksandra Okrągła oraz Sebastian Somionka. Z kolei na posiedzeniach senatu PG studentów reprezentować będą: Karolina Matuszewska, Justyna Jodłowska, Szymon Krawczuk, Natalia Dynderz, Jakub Persjanow, Tomasz Słowik oraz Bartłomiej Kondrat.

447 wyświetleń