PG drugą najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-01-08

PG drugą najbardziej „zieloną” uczelnią w Polsce

Logotypy trzech rankingów
Politechnika Gdańska awansowała w  kolejnych międzynarodowych rankingach i została drugą najbardziej zaangażowaną w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym uczelnią w Polsce.  

Koniec 2020 roku obfitował w publikacje międzynarodowych rankingów uczelni wyższych. Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w trzech z nich: UI GreenMetric, QS EECA oraz EngiRank.

UI GreenMetric 2020 – to ranking badający zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym (w tym z  infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami). Istotną kwestią dla organizatora jest również bogactwo oferty edukacyjnej i działań badawczych podejmowanych w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska. Na 912 zbadanych uczelni PG zajęła 231. miejsce, awansując tym z 247. miejsca (na 780 uczelni) w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu. Wśród uczelni wyższych w Polsce uplasowała się na drugiej pozycji. Najbardziej „zieloną” uczelnią z Polski został UAM w Poznaniu, zajmując 222. miejsce.

QS EECA 2021 (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings, publikowany przez brytyjską organizację rankingową QS, ma na celu sklasyfikowanie uczelni według ich regionu. PG odnotowała wzrost w klasyfikacji, zajmując 89. miejsce (108. miejsce na 350 uczelni w 2019 roku) wśród 400 najlepiej rozwijających się uczelni w regionie Europy i Azji Środkowej.
Spośród 25 uczelni z Polski biorących udział w rankingu, PG znalazła się na 14. miejscu z najwyższą liczbą punktów przy wskaźniku publikacji prac naukowych na wydziałach (87,95/100 punktów), natomiast największą ogólną liczbę punktów wśród uczelni z Polski otrzymał Uniwersytet Jagielloński.

EngiRank (European Ranking of Engineering Programs) - został w 2020 roku opracowany po raz pierwszy. W pilotażowej wersji tego rankingu studiów inżynierskich Politechnika Gdańska została sklasyfikowana na 12. miejscu. W zestawieniu zostało ujętych 81 szkół wyższych z tzw. Nowej Europy, czyli krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później. Oprócz rankingu ogólnego, uczelnie zostały sklasyfikowane również w 7 dyscyplinach obszaru "Engineering & Technology" wg klasyfikacji FOS rekomendowanej przez OECD. PG w klasyfikacji „by subject” znalazła się na podium (2. miejsce) w dyscyplinie Medical Engineering. Najlepszą uczelnią w rankingu ogólnym okazała się Politechnika Warszawska. 

239 wyświetleń