Nabór na studia podyplomowe Standardy ISO i zarządzanie przez jakość | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-02-04

Nabór na studia podyplomowe Standardy ISO i zarządzanie przez jakość

Standardy ISO aktualności
Trwa rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. To już ich XXIX edycja. 

Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują:

  • niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami
  • umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami. 

Tematyka zajęć:

Podstawy systemów zarządzania jakością (SZJ), Systemy zarządzania jakością a strategia firmy/organizacji, Systemy zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 wymagania ISO 9001:2015, Zarządzanie środowiskiem w oparciu o normy ISO serii 14000 wymagania ISO 14001:2015, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018, Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, normy ISO 22000 (HACCP), Zarządzanie energią wg normy ISO 50001, AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości) – zarządzanie ryzykiem, Total Quality Management (TQM), Zarządzanie projektem i procesami, Regulacje prawne w zakresie jakości (dyrektywy techniczne UE, znak CE), Koszty jakości, Narzędzia zintegrowanych systemów zarządzania, Dokumentowanie SZJ wspomagane komputerowo, Metody projektowania i doskonalenia jakości (QFD, SIX-SIGMA, FMEA), Sterowanie jakością i metody statystyczne (SPC…), Auditowanie systemów zarządzania, Certyfikacja i akredytacja - Ramowy program zajęć

Dodatkowe certyfikaty:

Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość bezpłatnego przystąpienia do czterech egzaminów uzupełniających, które dają możliwość uzyskania:
    Certyfikatu menedżera jakości.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy.

Rekrutacja 

56 wyświetleń