Nabór w programie Palladium Supporting New R&D Services | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-03-01

Nabór w programie Palladium Supporting New R&D Services

Palladium
Program Palladium Supporting New R&D Services stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększenia transferu wiedzy i technologii.  

Budżet i warunki finansowania

  • Dofinansowanie w programie może wynosić od 10 tyś.  do 150 tyś. zł brutto na okres maksymalnie 12 miesięcy.
  • Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są katedry i instytuty oraz konsorcja złożone z katedr, instytutów i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
  • Jednostka organizacyjna może być uczestnikiem tylko jednego wniosku w danym naborze.
  • dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki, które osiągnęły przychód z badań zleconych w wysokości co najmniej 35 tyś. zł netto w każdym z 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku.
  • Dofinansowanie nie może przekraczać 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Do kwalifikowanych kosztów bezpośrednich zalicza się m.in:

1) koszty zakupu aparatury, narzędzi, mierników, czujników, licencji na nowe oprogramowanie itp.;

2) koszt rozbudowy sprzętowej i/lub aktualizacji oprogramowania posiadanej aparatury;

3) koszt kalibracji/wzorcowania/certyfikacji aparatury;

4) koszt zakupu podzespołów do budowy prototypów.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w programie będzie trwał od 15 marca do 16 kwietnia 2021 godz. 23:59.
  • Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej (na adres granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB.
  • Pytania prosimy zgłaszać pod adres granty@pg.edu.pl lub nr tel.: Tel.:  573 337 142, 58 348 64 72
400 wyświetleń