PG po raz pierwszy sklasyfikowana w dyscyplinie Chemistry | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-03-17

PG po raz pierwszy sklasyfikowana w dyscyplinie Chemistry

QS World Ranking
W tegorocznej edycji rankingu QS World University Rankings by Subject 2021 Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w dwóch dyscyplinach spośród pięciu szerokich obszarów naukowych, tj. Chemistry oraz Engineering – Electrical & Electronic.

Autorzy rankingu przeanalizowali ponad 3800 programów studiów realizowanych na ponad 1440 uczelniach. Pod uwagę wzięto m.in. opinie na temat uczelni w świecie akademickim oraz wśród pracodawców, cytowalność i wpływ badań na otoczenie.

Ranking objął łącznie 51 dyscyplin, pogrupowanych w pięć szerokich obszarów tematycznych: "Arts & Humanities", "Engineering & Technology", "Life Sciences & Medicine", "Natural Sciences", "Social Sciences & Management". 

PG została ujęta po raz pierwszy w dyscyplinie Chemistry w przedziale 451-500 oraz znalazła się po raz drugi w dyscyplinie Engineering-Electrical & Electronic, odnotowując wzrost z pozycji w przedziale 451-500 na pozycję 401-450.

Najlepszą polską uczelnią w dyscyplinie Chemistry okazał się być Uniwersytet Jagielloński (pozycja w przedziale 251-300), natomiast w dyscyplinie Engineering-Electrical & Electronic  Politechnika Warszawska (pozycja w przedziale 201-250). 

QS World University Ranking by Subject uwzględnia w swojej metodologii cztery wskaźniki, tj: reputację uczelni w środowisku akademickim, reputację uczelni wśród pracodawców, cytowania naukowe oraz indeks Hirscha.

Pełna lista rankingowa 

367 wyświetleń