Narodowy Spis Powszechny 2021 | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-04-29

Narodowy Spis Powszechny 2021

grafika z uśmiechniętymi ludźmi i zdaniem zachęcającym do udziale w spisie
Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w tym roku największe badanie statystyczne, jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie, który potrwa do końca września jest obowiązkowy. Spisać można się samodzielnie poprzez Internet.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Ma stanowić źródło wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich profesji, miejscu zamieszkania, poziomie wykształcenia i warunkach życia. Dane, które zostaną zebrane mają posłużyć do analiz i polityk prowadzonych na każdym szczeblu administracyjnym.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkiem spisowym objęte zostały osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie kraju, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania. Spis obejmuje także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spisać można się samodzielnie poprzez Internet za pośrednictwem formularza spisowego.

Dodatkowo spisując się przez Internet można wygrać atrakcyjne nagrody biorąc udział w loterii https://loteria.spis.gov.pl oraz w innych konkursach organizowanych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Jeśli dana osoba (np. ze względu stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą jej w tym rachmistrzowie spisowi.

Aktualne informacje na temat spisu są na stronie spis.gov.pl

99 wyświetleń