Naukowcy z PG opracowali model obliczeniowy ryzyka niewypłacalności firmy | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-04-22

Naukowcy z PG opracowali model obliczeniowy ryzyka niewypłacalności firmy

bankrut
Naukowcy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii opracowali formuły do obliczenia ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. Wystarczy wpisać roczne wyniki finansowej firmy, a model obliczy w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest zagrożone ryzykiem upadłości.

Prognozowanie ryzyka upadłości firm jest jednym z głównych wyzwań współczesnych badań w ekonomii i finansach. Modele prognozowania upadłości mają olbrzymie znaczenie dla ekonomistów, którzy muszą w sposób ciągły prognozować sytuację finansową firm. Takie modele często w prosty sposób i zarazem szybko pozwalają dostarczyć wczesne sygnały ostrzegawcze o potencjalnym ryzyku upadłości.

Model 1 – którego autorem jest dr hab.Tomasz Korol, prof. PG - jest przeznaczony dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oprócz sektora finansowego.  

Model 2 – autorstwa dr. hab. Błażeja Prusaka, prof. PG-  służy do oceny ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Oba modele dostępne są na specjalnie dedykowanej stronie: https://prognozowanie.zie.pg.gda.pl/

Udostępnione modele prognozowania ryzyka upadłości przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystane w praktyce w kilku aspektach:

  • w kontekście wczesnego ostrzegania przed pogarszaniem się sytuacji finansowej badanej firmy,
  • z punktu widzenia oceny wypłacalności kontrahentów,
  • z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego przez instytucje finansowe,
  • w kontekście oceny realizacji planów finansowo-ekonomicznych w firmie,
  • z punktu widzenia oceny ryzyka kupna akcji spółki przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na giełdach papierów wartościowych.

Oblicz ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa

234 wyświetleń