Żywność w strategii Zielonego Ładu – zaproszenie do udziału w konferencji | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-04-23

Żywność w strategii Zielonego Ładu – zaproszenie do udziału w konferencji

sesja PAN
W pierwszych dniach lipca na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Organizatorzy zapraszają naukowców i doktorantów do wzięcia udziału w sesji w charakterze prelegentów.

Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.

Przełom lat 2020 i 2021 to szczególny czas dla nauk o żywności i żywieniu z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, pandemia COVID-19 zmusiła cały świat do refleksji nad zagrożeniami w produkcji, dystrybucji i zabezpieczeniu dostępności żywności. Wskazała też na możliwości żywieniowego wspomagania ludzkiego układu odpornościowego, a tym samym, na udział żywności w profilaktyce i leczeniu infekcji. Po drugie, Pokojowa Nagroda Nobla przyznana Światowemu Programowi Żywnościowemu wskazuje jak strategicznym czynnikiem warunkującym międzynarodowy pokój jest dostępność żywności i jak manipulowanie głodem przyczynia się do wojen. W końcu trzeci powód, to ogłoszenie strategii określanej mianem Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), która ma wyznaczać kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku. Produkcja żywności od pola do stołu gra w niej centralną rolę jako gwarant zrównoważonego rozwoju, a bezpieczeństwo żywieniowe i zdrowie konsumenta stanowią przedmiot pierwszoplanowych działań.
W taką właśnie tematykę będzie wpisywać się XLV Sesja KNoŻiŻ PAN.

Tematyka Sesji:

 • Żywność i żywienie w dobie zagrożeń epidemiologicznych
 • Rola chemii w tworzeniu funkcjonalnej żywności
 • Struktura a funkcjonalność żywności
 • Interakcje opakowań i składników żywności
 • Metody potwierdzające działanie zdrowotne żywności
 • Chemiczne i biochemiczne przemiany składników żywności
 • Fałszowanie żywności w łańcuchu dostaw
 • Bezpieczeństwo i toksykologia żywności
 • Prokonsumenckie kierunki rozwoju w przetwórstwie żywności
 • Wielowymiarowość użycia mikroorganizmów w żywności i żywieniu
 • Trendy w produkcji i modyfikacji żywności
 • Nutrigenomika i metabolomika
 • Żywność w chemoprewencji niezakaźnych chorób chronicznych

Zgłoszenia chęci udziału w panelu wraz ze streszczeniem wystąpienia należy przesyłać do 30 kwietnia na adres xlv.sesja.naukowa.wch@pg.edu.pl.

Tegoroczna Sesja będzie zorganizowana w modelu hybrydowym – zarówno stacjonarnie, jak i w formie zdalnej.

143 wyświetleń