PG po raz kolejny sklasyfikowana w Round University Rankings | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-19

PG po raz kolejny sklasyfikowana w Round University Rankings

RUR
W najnowszym rankingu Round University Rankings Politechnika Gdańska znalazła się wśród sześciu sklasyfikowanych uczelni z Polski.  

Round University Ranking (RUR) to globalny ranking uniwersytetów, który mierzy wyniki wiodących uniwersytetów na świecie według 20 wskaźników w 4 kluczowych obszarach: nauczanie, badania, różnorodność międzynarodowa i stabilność finansowa. Ranking jest publikowany przez Agencję Rankingu RUR z siedzibą w Moskwie, Rosja.

Wszystkie dane są dostarczane przez firmę Clarivate Analytics, która zbiera je poprzez ankietę Global Institutional Profiles Project (GIPP). Ankieta ta jest przeprowadzana corocznie na wiosnę i aktualnie obejmuje ponad 850 instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie.

W najnowszej edycji rankingu sklasyfikowano 869 uniwersytetów, w tym 6 uczelni z Polski.

Politechnika Gdańska odnotowała wzrost w klasyfikacji światowej zajmując 634 miejsce, 5. miejsce wśród polskich uczelni (w zeszłorocznej edycji rankingu zostaliśmy sklasyfikowani na 642 miejscu). Najwyżej w zestawieniu uplasował się Uniwersytet Jagielloński (358), a tuż za nim Uniwersytet Warszawski (363).

Zwycięstwo w rankingu RUR 2021 należy do uczelni z USA – na podium stanęły Harvard University, California Institute of Technology (Caltech) oraz Stanford University.

Pełna klasyfikacja rankingu 

240 wyświetleń