Proces recenzji naukowej - szkolenie online | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-07

Proces recenzji naukowej - szkolenie online

Elsevier
Naukowcy Politechniki Gdańskiej oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita, czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, mogą skorzystać z materiałów szkoleniowych dotyczących przygotowywania recenzji naukowych.  

Szkolenie pt. „Proces recenzji naukowej” zorganizowane przez wydawnictwo naukowe Elsevier, odbyło się w poniedziałek 27 kwietnia w formule online. Wszyscy naukowcy, którzy nie mogli wziąć w nim udziału, a chcieliby nabyć nową wiedzę, bądź usystematyzować tę już posiadaną, mogą teraz skorzystać z kompletu materiałów szkoleniowych.

Jak podkreśla reprezentująca Elsevier i prowadząca szkolenie dr inż. Katarzyna Gaca-Zając, przygotowane materiały pozwolą naukowcom m.in. szczegółowo przeanalizować temat recenzji, której poddawane są artykuły przed publikacją w rzetelnych czasopismach naukowych. W dostępnych materiałach dostępne są zasady realizacji recenzji i jej przebieg, jak również rady oraz sugestie pochodzące od redaktorów oraz recenzentów, mówiące na co warto zwrócić uwagę odpowiadając na uwagi zawarte w recenzji. Na szkoleniu omówiono także, czym jest recenzja naukowa, jakie są recenzje naukowej i jej etapy, jak są powoływani recenzenci oraz jak się powinno ustosunkowywać do recenzji naukowej.

Szkolenie 

125 wyświetleń