Przedstawiciele pomorskich uczelni w ministerialnej Radzie ds. Planu dla Pracy i Rozwoju | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-06-21

Przedstawiciele pomorskich uczelni w ministerialnej Radzie ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wraz z członkami Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju
Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wraz z członkami Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju. Fot.: materiały MRPiT 
Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powołał Radę do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju - jednego z kluczowych projektów w obecnych działaniach resortu. W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele pomorskich uczelni, w tym również Związku Uczelni Fahrenheita w Gdańsku.

Zadaniem Rady będzie m.in. identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan. Nominacje do Rady otrzymały 32 osoby, wśród których znaleźli się reprezentanci czołowych polskich uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych.

– Polska może być dynamicznie, sprawnie rozwijającym się państwem oraz przyjaznym swoim obywatelom tylko wtedy, jeżeli jego polityka będzie oparta na wiedzy, a między światem nauki i gospodarki będzie ścisła współpraca – podkreśla wicepremier Jarosław Gowin.

Pomorskie uczelnie, w tym Związek Uczelni im. Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański), reprezentować będzie w Radzie prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, a także Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady Uczelni PG.

Ponadto w skład Rady weszli:

 • dr Barbara Bartkowiak, Przewodnicząca Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. Radosław Henryk Dobrowolski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej,
 • prof. dr hab. Bogumiła Anna Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. inż. prof. PB Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej,
 • dr Przemysław Ligenza, Dyrektor Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej Instytutu Badawczego,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Franciszek Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. prof. CC Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Jacek Józef Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar,
 • prof. dr hab. Andrzej Jan Sokala, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • dr hab. prof. PWSIiP Dariusz Surowik, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Piotr Uszok, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Śląskiego,
 • dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Marek Woron, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Rektor Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ryszard Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, Rektor Politechniki Koszalińskiej,
 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Maciej Jan Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Przewodniczącą Rady została Anna Budzanowska, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021). Więcej informacji na temat zadań Rady oraz Planu dla Pracy i Rozwoju można znaleźć na stronie ministerstwa.

166 wyświetleń