Wyniki I edycji konkursu Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-06-09

Wyniki I edycji konkursu Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

Logotyp programu Francium
Dwunastu doktorantów – uczestników Szkoły Doktorskiej otrzymało stypendium projakościowe w wysokości 2 tysięcy złotych dzięki programowi Francium.

Środki w ramach pierwszej edycji programu stanowią stypendia projakościowe przyznawane wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności doktorantom prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej. 

W oparciu o przedstawioną przez Komisję oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 15 złożonych przez doktorantów wniosków o stypendiów FRANCIUM 12 rozpatrzył pozytywnie. Stypendia zostały przyznane w wysokości 2 000 zł miesięcznie na okres 5 miesięcy  tj. od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r.

Lista rankingowa 

123 wyświetleń