Międzynarodowa nagroda BMDA 2021 w kategorii Innowacyjność dla International MBA z PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-14

Międzynarodowa nagroda BMDA 2021 w kategorii Innowacyjność dla International MBA z PG

Laptop
Podczas XIX Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) w Estonii przyznano nagrody dla najlepszych programów menedżerskich realizowanych przez uczelnie i szkoły biznesu zrzeszone w tej organizacji. W kategorii INNOVATIVENESS bezkonkurencyjny okazał się program International MBA in Strategy, Programe and Project Management realizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Jury BMDA wyróżniło innowacyjność programu w kilku obszarach:

  • zastosowania innowacyjnej metodologii kształcenia,
  • innowacyjnych elementów merytorycznych programu oraz
  • wykorzystania innowacyjnych narzędzi w procesie rozwoju kompetencji menedżerskich studentów MBA.

Jako innowacyjna metodologia doceniony został model rozwoju menedżerskich talentów studentów MBA, który obejmuje diagnozę stylu zachowania Extended DISC® i opracowanie planu rozwoju kompetencji na całe dwa lata trwania programu MBA.

– Dzięki analizie osobistego stylu komunikacji, podejmowania decyzji, reakcji na sytuacje trudne i stylu zarządzania, nasi studenci mają wysoką świadomość własnego potencjału, doceniają swoje mocne strony i wykorzystując je, stawiają sobie cele wzmacniające ich menedżerską efektywność. Wyniki analizy indywidualnej interpretujemy w czasie spotkania 1 na 1, odnosząc je wprost do warunków kultury organizacyjnej i zadań zawodowych podejmowanych przez naszych studentów. Często jest to emocjonujące przeżycie, ale jednocześnie wartościowy start dla uczestników naszego programu” – mówi dr Beata Krawczyk-Bryłka, dyrektor MBA, która od kilku lat wdraża ten model w programie.

Innowacyjnym elementem metodologii programu International MBA są też grupowe projekty dyplomowe – Capstone Projects, które oprócz weryfikacji wiedzy zdobytej w czasie dwuletniego programu MBA służą przygotowaniu rozwiązania ważnego dla ekosystemu, w którym funkcjonują. Wiele z realizowanych projektów ma też wartość dla otoczenia społecznego, bo służą wypracowaniu rozwiązań (na przykład aplikacji), które wspierają rozwój dzieci lub osób neuroróżnorodnych, inicjują lokalne działania ekologiczne czy też służą integracji międzykulturowej.

Jako innowacyjne narzędzie nagrodzono założenia i sposób realizacji Impact Project, czyli grywalizacji, która służy angażowaniu studentów MBA w realizację planów dotyczących osobistych kompetencji menedżerskich. 

Do nagrody za innowacyjność programu przyczyniło się również włączenie do modułu dotyczącego digitalizacji biznesu wizyty w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Studenci nie tylko doświadczyli możliwości tej technologii w różnych dziedzinach, ale mieli też okazję zastanowić się nad jej zastosowaniem w sektorach i firmach, które reprezentują.

Nagrodę BMDA 2021 za innowacyjność programu odebrały Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG wraz z dr Beatą Krawczyk-Bryłką, dyrektor MBA.

– Jestem dumna, że starania naszego zespołu, by łączyć nowoczesność programu z troską o realizację celów zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez to prestiżowe wyróżnienie BMDA. Jesteśmy jedynym programem na świecie, w którym rozwój studentów skutkuje adopcją orangutanów. To nasza ulubiona innowacja.  – skomentowała dyrektor programu MBA odbierając nagrodę. 

90 wyświetleń