VI Pomorski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami. Od opieki do niezależności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-19

VI Pomorski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami. Od opieki do niezależności

AD plakatu VI Pomorskiego Konwentu Plakat na arkuszu A4 w układzie poziomym. 2/3 arkusza z lewej strony, na niebieskim tle logotypy Konwentu  i Kongresu, poniżej białe napisy w trzech akapitach:  VI Pomorski Konwent Regionalny Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 20.10.2021, godz. 11:00 – 14:15. 1/3 arkusza po prawej stronie ma białe tło, a na nim napisy  i logotypy: Patronat Honorowy Pomorskiego Konwentu Regionalnego: Marszałek Województwa Pomorskiego, Rektor AWFiS w Gdańsku, Dyrektor Związku Uczelni w Gda
„Droga do niezależnego życia – jak działać, żeby osiągnąć cel” – to temat przewodni VI Pomorskiego Konwentu Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się w środę, 20 października. Uczestnicy spotkania będą mówić o mądrym wsparciu, empatii, konieczności zmiany modelu kształcenia kadr oraz dobrych praktykach w regionie w budowaniu samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Pomorski konwent odbędzie się w formule online, na platformie zoom, 20 października w godz. 11:00 - 14:15. Aby wziąć udział w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz online.

Dostępność zaczyna się od pomocy

Droga do usamodzielnienia zaczyna się od pomocy drugiego człowieka, który z empatią i uwzględnieniem potrzeb osoby z niepełnosprawnością zapewni jej wsparcie. O asystenturze w drodze do niezależnego życia opowiedzą uczestnicy pierwszego panelu: przedstawiciele programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz  ruchu self adwokatów.

Zmiana modelu edukacji i kształcenia kadr

Kolejnym krokiem do niezależnego życia jest przygotowanie społeczeństwa do współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Jak to zrobić?

– Trzeba zacząć od edukacji mówi dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, członek Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Deinstytucjonalizacja, czyli przejście od opieki instytucjonalnej do lokalnej, wymaga zmiany modelu kształcenia w wielu zawodach: od pracowników opieki zdrowotnej, administracji publicznej, oświaty, po informatyków, architektów, projektantów form przemysłowych i wielu innych.

O tych zagadnieniach będą mówić uczestnicy kolejnego panelu pn. Kształcenie kadr dla realizacji dostępności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Agnieszka Kossowska z Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej zwróci uwagę na istotną rolę języka w budowaniu podmiotowości osób z niepełnosprawnościami. Sylwia Tyszkiewicz z Pracowni Area Projekt opowie o nowych wyzwaniach w zawodzie architekta. Katarzyna Świeczkowska z Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) zastanowi się, jak wprowadzanie ICF Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia wpłynie na zmiany kształcenia kadr. Będzie też mowa o nowych wyzwaniach stojących przed edukacją na Pomorzu (Paweł Orłowski - Związek Uczelni w Gdańsku im. Fahrenheita) oraz determinantach w przygotowaniu absolwentów szkół  (Ewelina Lulińska z AWFiS i OSW nr 2 w Wejherowie).

Dobre praktyki na Pomorzu

W trzecim panelu przedstawiciele pomorskich instytucji i organizacji, ale też osoby z niepełnosprawnością opowiedzą o dobrych praktykach i systemowych rozwiązania do zastosowania w drodze do uniezależnienie osób z niepełnosprawnościami. Katarzyna Stec z MOPS Gdynia zaprezentuje dobre praktyki w procesie deinstytucjonalizacji. Helena Urbaniak, nauczycielka pisma Braille’a opowie o doświadczeniach w projekcie Projektowanie Uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie. Prof. Marek Wysocki będzie mówił o konieczności systemowego wprowadzenia obowiązku adaptabilności przestrzeni zamieszkania, czyli dostosowania mieszkań i domów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Agnieszka Jakubowska (OSW nr 2 w Wejherowie) opowie o kształceniu zawodowym oraz sporcie jako skutecznych drogach do niezależnego życia.

–  Pomorskie doświadczenia w zakresie deinstytucjonalizacji i budowaniu samodzielności osób z niepełnosprawnościami mogą posłużyć jako przykład działań systemowych w całym kraju –  mówi prof. Marek Wysocki. –  Podsumowując konwent wybierzemy wnioski i postulaty regionu, które zostaną przedstawione na VII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami.

Program konwentu

Organizatorzy: Centrum Projektowania Uniwersalnego PG, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, Kancelaria Adwokacka Katarzyna Heba, Fundacja im. Helen Keller, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest partnerem wydarzenia.

Patronami Pomorskiego Kongresu Regionalnego są: Marszałek Województwa Pomorskiego, Rektor AWFiS w Gdańsku oraz Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Fahrenheita. Patronat medialny - Radio Gdańsk.

Autor: Marlena Klepacz / OMGGS

90 wyświetleń