My dla Morza, Morze dla nas – nagroda dla prof. Krzysztofa Czerwionki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-25

My dla Morza, Morze dla nas – nagroda dla prof. Krzysztofa Czerwionki

Nagroda
Prof. Krzysztof Czerwionka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska został uhonorowany nagrodą  "My dla Morza, Morze dla nas" przez Związek Miast i Gmin Morskich podczas gali XXX-lecia Związku.

Związek Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku jest stowarzyszeniem skupiającym samorządy nadmorskie z całego polskiego wybrzeża. Utworzono je w 1991 roku. Kontynuuje działalność Związku Gospodarczego Miast Morskich, założonego w roku 1946 przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Członkiem związku jest m.in. miasto Gdańsk. Organizacja jest dużą siłą opiniotwórczą współpracującą z administracją państwową na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Wybrzeża.

Przy okazji jubileuszu odbyło się też Walne Zebranie Delegatów, podczas którego wybrano nowego prezesa Związku. Na miejsce ustępującego Andrzeja Bojanowskiego, który kierował ZMiGM przez 15 lat, delegaci powołali również gdańszczanina - Alana Aleksandrowicza, zastępcę prezydent Gdańska ds. inwestycji.

W trakcie gali zostały przyznane nagrody „My dla Morza, Morze dla nas”. Profesor Krzysztof Czerwiona wraz sześcioma innymi osobami związanymi z gospodarką, historią i badaniami nad Morzem Bałtycki otrzymał tę nagrodę w podziękowaniu za pracę na rzecz Związku Miast i Gmin.

– Doceniając ciężką prace Pana Profesora oraz całego zespołu Politechniki Gdańskiej nad analizą stanu wody przy rożnego rodzaju awariach przepompowni ścieków, ale również dostępność i chęć trwałej współpracy ze Związkiem, Zarząd Związku zdecydował o przyznaniu nagrody profesorowi. To dla nas niezwykle ważne, że eksperci z Państwa uczelni są dostępni dla nas, miasta Gdańska, ale również całej społeczności regionu morza bałtyckiego. Zawsze gdy prosiliśmy o wsparcie i rzetelną opinie oraz badania, mogliśmy na Państwa liczyć. Mając na uwadze powyższe jeszcze raz serdecznie dziękujemy!  - uzasadnił nagrodę Marcin Makowski, dyrektor Biura Związku Miast i Gmin.

127 wyświetleń